4.1 IN04/851 Nové kompozitní skleněné prvky s použitím nerezových a dalších moderních konstrukčních materiálů a inovace jejich výrobních procesů – Ústecký kraj

Cílem podpořeného projektu je zavedení originálních řešení při výrobě a opracování speciálních inovativních kompozitních skleněných prvků s použitím integrovaných nerezových a dalších moderních konstrukčních materiálů.

Charakteristika žadatele

Společnost OGB s.r.o. se zabývá výrobou speciálních inovativních výrobků ze skla pro nejrůznější aplikace dle požadavků zákazníků. Klienty společnosti jsou převážně renomované tuzemské stavební firmy. OGB s.r.o. zpracovává ploché sklo a vyrábí z něj celou škálu výrobků, které charakterizuje vysoká přidaná hodnota, vysoký podíl inovace a přizpůsobení designu i zpracování požadavkům jednotlivých koncových zákazníků.

Typickým produktem je bezpečnostní sklo vrstvené v různých tloušťkách, s jednou, nebo několika vrstvami fólie a prakticky se všemi typy plochého skla. Společnost OGB s.r.o. je držitelem certifikátu shody pro výrobu bezpečnostního vrstveného skla dle ČSN EN 12543 (2003). Dobrým základem pro zahájení projektu byla spolupráce společnosti OGB s.r.o. s vysokými školami na výzkumu a vývoji prototypů inovovaných výrobků.

Popis projektu

Projekt definuje kompozitní skleněné prvky s použitím moderních konstrukčních materiálů. Inovovaná technologie a výrobky jsou výsledkem vlastního výzkumu realizovaného společností OGB s.r.o. za spolupráce s univerzitními pracovišti.

Výsledky výzkumu a vývoje se projevily v originálním způsobu uchycení skleněných prvků s ostatními nosnými částmi v rámci stavebních konstrukcí. Tato inovace umožňuje naprosto jedinečná a moderní stavebně – konstrukční řešení staveb při použití netradičních materiálů při vrstvení skel. Nové výrobky připravené inovovanými výrobními technologiemi jsou určeny pro aplikace celé řady inovativních prvků ve stavebních konstrukcích, jakými jsou např. hi-tech exteriérové fasády. Vyvinuty byly i nové typy bezpečnostního vrstveného skla. Společnost má k dispozici řadu prototypů, jejichž sériová výroba byla realizována prostřednictvím projektu v programu Inovace.

Díky nové technologii jsou uskutečňována technicky funkční řešení, která zároveň odpovídají nekonvenčním designérským realizacím v interiérech a ve výstavbě moderních stavebních konstrukcí s vysokými užitnými vlastnostmi. To vše na úrovni nejnovějších architektonických trendů.

Pro ověřování materiálových charakteristik nových výrobků a kompozitních skleněných prvků má společnost zajištěnu smluvní spolupráci s Universitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou výrobních technologií a managementu. V oblasti kontrolní a zkušební činnosti pak s certifikační firmou IKATES, s.r.o.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 11. 2011 30. 6. 2014
Celkové způsobilé výdaje 29 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 14 470 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%