4.1 IN04/844 Ergonomická sedačka (Stairlift) pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí, včetně nové dráhy – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo uvedení na trh inovované ergonomické sedačky pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí.

Charakteristika žadatele

Firma Altech, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 1992. Jedná se o českou společnost, která se od počátku své existence zabývá návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výroba je rozšiřována o dovoz zahraničních výrobků.

Společnost se zaměřuje především na výrobu a montáž šikmých a svislých schodišťových plošin. Výrobky jsou zhotovovány na zakázku dle přání a potřeb klienta. Altech, spol. s r.o. v dnešní době zaujímá jedno z předních míst ve výrobě těchto produktů v Evropě. Asi 60% objemu výroby je určeno na export, především do zemí západní Evropy.

Popis projektu

Na základě realizace projektu byla na trh uvedena inovovaná ergonomická sedačka (Stairlift) pro přepravu osob s omezenou pohyblivostí, včetně nové dráhy. Nový produkt svými vlastnostmi podstatně zvýšil komfort všem uživatelům – imobilním osobám.

Aby bylo možné realizovat technické zlepšení sedačky, bylo nutné provést také inovaci procesu, která zahrnovala zvýšení technické úrovně střediska NC obrábění a zavedení nového moderního SW pro konstrukční práce.

Díky uskutečnění projektu mohla společnost Altech, spol. s r.o. vstoupit na nové trhy, zejména v USA a Kanadě. Současně došlo k významnému snížení výrobních nákladů v důsledku nižší energetické i materiálové náročnosti ve výrobě.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2012 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 25 550 000
Celková požadovaná dotace 12 730 000
Míra podpory dle žádosti 50%