4.1 IN04/817 Inovace výtahu BV 400/600 - Středočeský kraj

Projekt si kladl za cíl vyvinout a vyrábět řadu výtahů pro použití při hloubení šachet a kolektorů pod úrovní zemského povrchu.

4.1 IN04/817 Inovace výtahu BV 400/600 - Středočeský kraj

Charakteristika žadatele:

Společnosti STROS - Sedlčanské strojírny a. s. byla založena v roce 2000 a převzala výrobu dřívějšího státního podniku Sedlčanské strojírny. Zaměřuje se na výrobu zdvihacích zařízení - osobonákladních a nákladních stavebních výtahů, speciálních permanentních výtahů, pracovních plošin a závěsných lávek. Společnost se řadí mezi přední světové výrobce v tomto oboru a většinu své produkce vyváží do více než 50 zemí celého světa. K hlavním odběratelům patří USA, Kanada, Rusko, Velká Británie, Japonsko, Jižní Korea, Itálie, Austrálie, Spojené arabské emiráty, Egypt a řada dalších zemí.

Kromě zdvihacích zařízení společnost STROS - Sedlčanské strojírny a. s. vyrábí panely pro odhlučňovací boxy zejména pro General Electric. Roky 2013 a 2014 byly ve znamení výrazného nárůstu tržeb, a to převážně všech druhů výše uvedených výtahů. Obdobně se vyvíjí i rok 2015. Společnost STROS – Sedlčanské strojírny, a.s disponuje vlastním konstrukčním a vývojovým oddělením.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu došlo k inovaci výrobku a k inovaci výrobního procesu.

Standardní výtah se staví odspodu, postupným přidáváním stožárových dílů, až na konečnou výšku odpovídající zpravidla výšce budovy. Po stožáru pojíždí klec výtahu a zajišťuje dopravu osob a materiálu do jednotlivých nástupišť. Tento systém zcela vyhovuje ve stavebnictví a všude tam, kde dopravní výška je pevně daná nebo roste směrem nahoru, např. při postupné výstavbě budovy. V případě, kdy se razí šachta směrem dolů a kdy je nutné zajistit dopravu z úrovně terénu na dno šachty, však tento způsob nelze použít, protože dno, na kterém by výtah stál, se neustále posouvá, jak je šachta prohlubována. Základní rozdíl proti klasickému výtahu spočívá ve skutečnosti, že stožár se prodlužuje směrem dolů tak, jak roste hloubka šachty.

Inovace procesu výroby spočívala v zefektivnění výroby konstrukčních nosných dílů v operacích laserového a plazmového řezání, svařování, přesného obrábění a konečných povrchových úprav.

V rámci projektu byly pořízeny následující technologie:

  • CNC plazmový řezací stroj
  • CNC vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj
  • Lakovna 

Tyto „obrácené“ výtahy mají sice omezené použití, hlavněpro důlní a báňské firmy, nicménějde o významný trh.  Popsaná inovace dala vzniknout zcela unikátnímu typu výtahůa výrazněrozšířila výrobní program žadatele.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1.2012 24. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 16 000 000 Kč
Celková vyplacená dotace 8 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%