4.1 IN04/762 Inovace výroby leteckého turbovrtulového motoru TP 100 - Kraj Vysočina

Realizovaný projekt si kladl za cíl zavést do výroby nový typ leteckého motoru.

Charakteristika žadatele:

Společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. (dále PBS Velká Bíteš) byla založena v roce 1991 a jde o strojírenskou firmu s mnohaletou tradicí. PBS Velká Bíteš podniká v oboru přesného strojírenství. Profiluje se především jako výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl. Jedná se o komplexního strojírenského výrobce, který ve vlastních provozech zajišťuje přesné odlitky, hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy a následnou montáž hotových výrobků. V roce 2012 byla PBS Velká Bíteš oceněna titulem Firma roku.

Popis projektu:

Podpořený projekt si kladl za cíl navázat na dokončený vývoj leteckého turbovrtulového motoru TP 100, zavést sériovou výrobu motoru a zahájit jeho prodej zákazníkům. Tento motor ve své výkonové kategorii (180 kW) nemá ve světě konkurenci a vyniká malými zástavbovými rozměry, nízkou hmotností a vysokým statickým tahem.

Pro projekt byly využity výsledky vlastního vývoje žadatele turbovrtulového motoru TP 100, jehož funkčnost byla prokázána na dvou prototypech. Základem podpořeného projektu byla inovace produktu, resp. motoru TP 100 a jeho sériová výroba, inovace procesu byla potom doprovodná a spočívala v pořízení technologií umožňujících inovovaný produkt vyrábět sériově.

Oblasti projektu byly následující:

  1. Výroba vysoce přesných ozubených kol do převodovek motorů TP 100.
  2. CVD povlakování rotorových a statorových částí turbín proudových motorů.
  3. Výroba žárových dílců proudových motorů, vakuové pájení niklovými pájkami a tepelné zpracování nerezových materiálů a niklových slitin.
  4. Výroba skříní převodovek a komponentů motorů TP 100.
  5. Montáž, kvalita a identifikace.

Mezi přínosy projektu patří rozšíření výrobních možností žadatele a uplatnění se jako dodavatel letadlových celků a komponentů pro významné světové výrobce v leteckém průmyslu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace – inovační projekt

Datum zahájení

Datum ukončení

  1. 1. 2012

17. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

79 000 000 Kč

Celková požadovaná dotace

31 600 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

40%