4.1 IN04/747 Minimalizace spotřeby plast. hmot při výrobě značkovačů – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu byla inovace nového psacího prostředku pro rozvoj správné motoriky ruky dětí předškolního věku.

Centropen, a. s.

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla firma Centropen, a. s. sídlící v Dačicích. Hlavním předmětem činnosti společnosti je vývoj, výroba a prodej školních a kancelářských potřeb, především psacích a kreslících prostředků. Vyráběný sortiment je rozložen do devíti výrobkových skupin a je určen pro děti i dospělé, pro školy, kanceláře i průmyslové použití.

Výrobě kvalitních psacích a kreslicích potřeb pro nejširší možné využít se společnost Centropen, a. s. věnuje více než 70 let.

Popis projektu

Projekt řešil konstrukci nového psacího prostředku určeného dětem předškolního věku a dále inovaci komplexní technologie jeho výroby zaměřenou na minimalizaci výrobních nákladů a udržení vysokého standardu kvality a užitných vlastností.

Projekt inovace nového psacího prostředku vycházel z dlouhodobé podnikatelské koncepce společnosti a byl zaměřen na uskutečnění diverzifikace výrobního programu firmy do nového segmentu psacích potřeb pro děti předškolního věku.

Na základě zahraničních zkušeností s používáním psacích prostředků určených pro děti předškolního vznikl záměr, jehož cílem byla inovace nového psacího prostředku pro rozvoj správné motoriky ruky dětí předškolního věku.

Nové konstrukční řešení psacího prostředku umožňuje používat optimální vzdálenost ruky dítěte od psací podložky. Inovovaným psacím prostředkem se maluje krouživými pohyby, které mají v poloze kolmo k psací podložce příznivý vliv na procvičování zápěstí ruky. Inovovaný psací prostředek je používán spolu se snímatelným kulovitým zakončením – nástavcem (adaptérem). Ten slouží pro psací prostředky celé sady barev. Pokud dojde k jeho odejmutí, lze inovovaný výrobek používat jako klasický psací prostředek.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 11. 2011 30. 11. 2013
Celkové způsobilé výdaje 36 205 137 Kč
Celková požadovaná dotace 10 861 540 Kč
Míra podpory dle žádosti 30%