4.1 IN04/723 Nový typ generátoru buzeného permanentními magnety na bázi vzácných zemin - Jihomoravský kraj

Projekt podpořil uvedení unikátního generátoru do sériové výroby.

4.1 IN04/723 Nový typ generátoru buzeného permanentními magnety na bázi vzácných zemin - Jihomoravský kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost VUES Brno s.r.o. (dříve Výzkumný a vývojový ústav elektrických strojů točivých) má více než padesátiletou tradici a dlouholeté zkušenosti ve vývoji a projektování speciálních elektrických strojů.

Současný výrobní program společnosti je kromě opakované malosériové výroby zaměřen zejména na vývoj a výrobu speciálních nestandardních střídavých elektrických strojů, elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry.

Vlastní R&D oddělení využívá vysoké úrovně know-how zkušených vývojových pracovníků podporovaných špičkovými softwarovými produkty a experimentální základnou ve zkušebních laboratořích. Tato vývojová základna zaručuje kvalitní splnění i těch nejnáročnějších požadavků zákazníků.

V oblasti zákaznických řešení nabízí provedení zkoušek v akreditované zkušebně a elektrotechnických laboratořích VUES Brno. VUES Brno má dlouholeté zkušenosti v projekci, výrobě a experimentálním ověřování v oboru produkce elektrických strojů a disponuje tomu odpovídající technickou, experimentální i výrobní základnou.

Popis projektu:

Společnosti VUES Brno s.r.o. vyvinula unikátní typ vestavěného pomaluběžného synchronního generátoru buzeného permanentními magnety na bázi vzácných zemin, který je využitelný pro malé vodní elektrárny. Cílem realizovaného projektu byl transfer výsledků výzkumu a vývoje do výrobní praxe, tj. uvedení nového, unikátního generátoru na tuzemský a světový trh.

Tento typ inovovaného výrobku vznikl na základě vlastního výzkumu a vývoje a ve spolupráci s VUT Brno a je plně v souladu s nejnovějšími trendy pro tuto oblast. Oproti standardním synchronním generátorům s budícím vinutím umístěným na rotoru je rotor konstrukčně podstatně jednodušší. Stroj je buzen permanentními magnety na bázi vzácných zemin s vysokým energetickým součinem. Oproti nejčastěji používaným asynchronním generátorům nepotřebuje převod do rychla mezi turbínou a generátorem.

Další nezanedbatelnou výhodou je, že inovovaný generátor pracuje po celou svoji životnost s minimálními nároky na údržbu. Generátor je navržen pro přímé napojení na elektrickou síť. Jednou z rozhodujících výhod je jeho vyšší účinnost na tocích s proměnlivým průtokem.

Samotná realizace projektu spočívala ve vytvoření výrobních a technologických podmínek. K zahájení sériové výroby unikátních generátorů bylo zejména zapotřebí pořídit nové, high-tech obráběcí stroje a výrobní technologie, jelikož předchozí technologické vybavení společnosti zahájení výroby inovovaných výrobků neumožňovalo. Dále bylo třeba posílit kapacitu při navíjení statorových svazků a montážní technologické vybavení. V neposlední řadě bylo nutné vybavit zkušebnu pro kontrolu parametrů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace – inovační projekt

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 1. 2012

21. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

26 908 230 Kč

Celková požadovaná dotace

10 763 291 Kč

Míra podpory dle žádosti

40 %