4.1 IN04/680 Zavedení výrobních kapacit pro výrobu inovovaných produktů – Pardubický kraj

Předmětem podpořeného projektu je zavedení výrobních kapacit pro výrobu inovovaných produktů, které jsou výsledkem vývojové činnosti.

Charakteristika žadatele

ECOS Choceň s.r.o (dále jen ECOS), vznikla v roce 1996 jako společnost s ručením omezeným, transformací firmy vlastněné fyzickými osobami, založené roku 1990. Firma se již od prvopočátku věnuje vývoji a inovacím výrobků a to včetně vývoje výrobního procesu. V současné době je nosným programem ECOSu výroba svařovaných ocelových podvozků a dílů karosérií autobusů, vyráběných kombinovanou technologií z kovu a laminátu. Tyto produkty aktuálně tvoří přes 60 % obratu firmy. Mimo nosný „autobusový“ program, u kterého se ECOS podílí na vývoji jednotlivých vyráběných produktů, vyrábí a vyvíjí dále kovové, laminátové a kombinované výrobky pro další odběratele.

Popis projektu

Předmětem projektu je zavedení výrobních kapacit pro výrobu inovovaných produktů, které jsou výsledkem vývojové činnosti.  Konkrétně se jedná o dva produkty, pro které bude vytvořena nová výrobní linka.
Linka je navržena tak, aby byla variabilní a umožňovala výrobu obou nových výrobků. Jedná se o výrobu „infraboxů na delaboraci munice“ a výrobu „kompletního vzduchotechnického zařízení s tepelným čerpadlem pro komfortní vytápění, větrání s rekuperací, klimatizaci a ohřev vody“.  Linka bude obsahovat stroje pro prvovýrobu, montáž zařízení, testování jednotlivých zařízení, povrchovou úpravu a balení.

Prvním výrobkem je mobilní technologie pro likvidaci (delaboraci) munice pomocí technologie infračerveného záření. V současné době je již dokončen vývoj prvního prototypu a využitá technologie je chráněna právy duševního vlastnictví. Výstupem bude výroba zařízení, které oproti stávajícím způsobům, je mobilní a díky použití nové technologie delaborace umožňuje rychlejší, ekonomičtější, ekologičtější, bezpečnější a zdravotně nezávadnější delaboraci munice.

Druhým inovovaným výrobkem je „Kompletní vzduchotechnické zařízení s tepelným čerpadlem pro komfortní vytápění, větrání s rekuperací, klimatizaci a ohřev vody“. Jedná se o unikátní zařízení pro komplexní řešení TZB (technické zařízení budov) a to v souladu s požadavky na úsporu energií, zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy. Toto řešení je předmětem užitného vzoru přihlášeného dne 12. 12. 2007 na Úřadu průmyslového vlastnictví. V současné době je ukončen vývoj prvního prototypu, který bude předmětem patentového řízení.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 11. 11. 2011 30. 6. 2014
Celkové způsobilé výdaje 44 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 22 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%