4.1 IN04/481 Zvýšení efektivnosti výroby vodních turbín – Středočeský kraj

Cílem projektu bylo doplnění stávající strojní technologie o plně automatizovaná obráběcí centra a vybavení pracoviště pro testování a optimalizaci řídících SW vodních elektráren.

Charakteristika žadatele

Mavel, a. s. sídlící v Benešově je výrobně-obchodní společnost zabývající se výrobou vodních turbín a dodávkami technologického zařízení pro malé vodní elektrárny. Výroba vodních turbín je podřízena přesnému následování teoretických modelů konstruktérů ve výrobě a využití vlastních výsledků výzkumu a vývoje.

Firma Mavel, a. s. se řadí nejen mezi významné výrobce turbín a ostatní technologie vodních elektráren v ČR, ale i mezi významné exportéry.

Na základě pravidelné účasti společnosti na zahraničních i tuzemských veletrzích zaměřených na vodní energetiku dochází k neustálému kontaktu s nabídkou světové konkurence a přizpůsobování výrobního programu novým trendům.

Popis projektu

Předmětem inovace produktu bylo vytvoření inovované řady turbín typu Kaplan a její následné zavedení do výroby. Zdokonalení produktu spočívalo ve využití nových materiálů s delší životností a odolností proti namáhání. Inovace turbín dále zahrnovala implementaci nových tvarů oběžných a rozváděcích kol vodních turbín a změnu technologie chlazení a mazání.

Výroby inovovaného typu turbín bylo možno dosáhnout prostřednictvím inovace procesu. Ta spočívala v pořízení strojní technologie s plně automatizovanými obráběcími procesy. Dále pak bylo nutné uvést do praxe i nové řídící SW provozování vodních elektráren, které odpovídají nové řadě vodních turbín.

Realizovaný projekt umožnil snížení výrobních nákladů a energetické náročnosti společnosti Mavel, a. s.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 3. 2011 31. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 45 000 000
Celková požadovaná dotace 22 500 000
Míra podpory dle žádosti 50%