4.1 IN04/387 Zahájení výroby holografických fólií a lepidel pro bezpečnostní prvky - Olomoucký kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo zavedení světově jedinečných hologramů do výroby.

4.1 IN04/387 Zahájení výroby holografických fólií a lepidel pro bezpečnostní prvky - Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla firma Filák, s. r. o. Společnost, která byla založena roku 1993, se  zabývá  strojní  výrobou  a  holografií. Mezi hlavní výrobní sortiment patří komponenty pro automobilový průmysl, jako jsou opěrné nohy kontejnerů, traverzy apod. Dále se zabývá výrobou lisovacích nástrojů, přípravkůa výrobou strojů pro tiskařský průmysl, úpravou tiskařských strojů a vývojem nových konkurenceschopných strojů pro aplikaci hologramů konstruovaných na míru zákazníka. Společnost Filák, s. r. o. zajišťuje také výrobu hologramů od návrhu až po aplikaci. 

Popis projektu:

Předmětem podpořeného projektu bylo řešení aplikace hologramů, v jehož rámci byla uplatněna inovace ve dvou oblastech. První inovativní oblast představovala výroba nových sekuritních holografických fólií s obsahem stopových prvků, které výrazným způsobem znesnadňují padělání a přenositelnost hologramu a zvyšují stupeň zabezpečení bezpečnostních prvků. Druhou oblastí potom bylo zavedení výroby nových speciálních lepidel pro aplikaci hologramů, která zároveň inovují technologii jejich aplikace.K zavedení nových fólií a lepidel do výroby bylo nutné pořídit nová technologická zařízení.

Projekt byl založen na inovaci produktu a procesu. Inovovanými produktyjsou holografické fólie, které jsou vyráběny z dílčích inovovaných vrstev a lepidla se specifickým složením přímo pro výrobu hologramů se zvýšenou bezpečností proti padělání. Nové inovativní složení jednotlivých vrstev holografické fólie přispívá následně i k trvalému tepelnému spojení hologramu k termopapíru, aniž by došlo k nepříznivé reakci termocitlivé vrstvy, kdy by mohlo dojít k jejímu zčernání a nepoužitelnosti.

Inovace procesu spočívala v aplikaci hologramu horkou ražbou na termopapír pomocí tlakového válce a zahřívané raznice. Toto nové unikátní řešení přináší možnost nanášení hologramu na vysoce termocitlivé materiály. Jedinečnost spočívá v šetrné aplikaci hologramu na podklad z termopapírů a v úspoře a novém chemickém složení nanášecích lepidel. Současně vzhledem k novémuřešení nanášení hologramu na podklad, kdy není zahřívána celá plocha papíru, je dosahováno energetických úspor.

Uskutečnění projektu mělo pozitivní dopad na konkurenceschopnost společnosti Filák, s. r. o. na trhu. S jeho pomocí společnost zaujala pozici špičky ve výrobcích vysoce bezpečných a velmi náročně padělatelných hologramů, a to nejen na domácím, ale i na světovém trhu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2011 26. 8. 2013
Celkové způsobilé výdaje 39 150 000 Kč
Celková požadovaná dotace 23 505 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%