4.1 IN04/371 Uvedení na trh nové koncepce stroje na výrobu obalového skla - Královéhradecký kraj

Záměrem projektu bylo zavedení do výroby tvarovacího stroje pro výrobu obalového skla.

4.1 IN04/371 Uvedení na trh nové koncepce stroje na výrobu obalového skla - Královéhradecký kraj

Charakteristika žadatele:

Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. je strojírenská firma sídlící v Přepeřích u Turnova, která je zaměřena na dodávku investičních celků, linek, strojů a zařízení pro výrobu obalového skla.

Společnost se více jak 60 let specializuje na výzkum, vývoj a dodávku moderních linek, strojů, zařízení a forem pro výrobu obalového skla. Jedná se o vysoce výkonné a spolehlivé stroje, které pracují v náročných podmínkách skláren. Tyto stroje vyrábí z roztaveného skla pro zákazníky požadovaný tvar a objem lahve (či jiného skleněného obalu) s přesně danými parametry a vlastnostmi.

Společnost Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. se zabývá kontinuálním výzkumem a vývojem systémů a dílů sklářských strojů a zařízení.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zavedení nové generace stroje na výrobu obalového skla typu ISS do výrobního procesu společnosti. Projekt představoval jak inovaci produktu, tedy zcela nové konstrukční řešení stroje na výrobu obalového skla, tak inovaci procesu, která zahrnovala novou konstrukci stroje vyžadující investice do nových výrobních technologií a sestavení nového výrobního procesu zařízení a montáže.

Nový ISS stroj používá vysoce přesné a spolehlivé servopohony a eliminuje tak předchozí komplikované mechanizmy, což činí nový stroj více kompaktním a odolným. Jednou z největších výhod stroje je jeho univerzálnost. Stroj je možné provozovat od jedno- až po tří-kapkový způsob výrobypři dosažení mimořádné rychlosti výroby. Nový stroj je výsledkem intenzivní práce vývojových pracovníků firmy Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. a zahrnuje v sobě některá unikátní řešení, která jsou předmětem patentů a užitných vzorů.

V rámci realizace projektu byl pořízen nový technologický park v podoběspeciálních obráběcích strojů, lakovny a příslušného prostorového zázemí pro montáž vyráběných ISS strojů.

Realizace projektu umožnila společnosti stát se leaderem na trhu v oblasti výroby strojů na výrobu obalového skla.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 4. 1. 2011 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 101 524 062 Kč
Celková požadovaná dotace 38 449 623Kč
Míra podpory dle žádosti 40%