4.1 IN04/298 Zavedení nové výrobní technologie pro výrobu nových produktů – Pardubický kraj

Cílem podpořeného projektu bylo rozšíření a modernizace stávajícího výrobního procesu ve společnosti.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost ELGAS, s.r.o. je česká soukromá firma založená v roce 1992. Jako vývojová, výrobní a dodavatelská firma se specializuje na pokrytí potřeb plynárenského odvětví se zaměřením na měření, zpracování a přenos dat. V prvních letech působení na trhu se firma zaměřila i na protikorozní ochranu. V posledních letech se společnost prosazuje převážně v oblasti měření a přenosu spotřeby plynu a elektrické energie. Hlavním předmětem výroby jsou přepočítávače množství plynu, statické elektroměry, záznamníky dat a telemetrie.

Všechny technické činnosti firmy navazují na znalosti a dlouholeté zkušenosti vývojových specialistů radiolokačních zařízení bývalé TESLY Pardubice. Společnost ELGAS, s.r.o. poskytuje komplexní řešení zahrnující technické zařízení a programové vybavení pro návrh instalace a následný servis zařízení.

Popis projektu

Cílem projektu bylo rozšíření a modernizace stávajícího výrobního procesu ve firmě. Nákup nových technologických prostředků a zařízení, vedl k výraznému navýšení výrobních kapacit firmy při zavedení nově vyvinutých zařízení do výroby. Jednalo se o vybudování nových výrobních linek a technologických zařízení pro výrobu jednotlivých komponent implementovaných do nově vyvinutých zařízení.

Projekt byl zaměřen především na inovaci produktu. Jednalo se o zavedení výroby inovovaných přepočítávačů plynu, jež byly vyvinuty vlastním vývojovým oddělením společnosti Elgas s.r.o.

Vedlejším cílem byla i inovace procesu. Jednalo se o přechod z kusové výroby na výrobu sériovou. Díky vyšším parametrům nových technologií, vlastnímu SW pro řízení výroby a vyšší automatizaci došlo k výraznému navýšení výrobní kapacity.

Inovovanými produkty, pro které byla vytvořena nová výrobní linka jsou:

  • přepočítávač množství plynu miniElcor (ECOR3),
  • komunikační zařízení GSM – AMR1 (ETALK) (jedná se o samostatné zařízení, které je součástí řešení s přepočítávačem miniElcor)
  • maxiElcor (ECOR3 TOP)

Výroba těchto přístrojů se skládá z výroby jednotlivých polotovarů, tlakových senzorů, DPS, teplotních senzorů, komunikačních modulů, plastových skříní a následné kompletace zařízení. S takto připraveným zařízením se provádí oživení pomocí  SW a parametrizace, různé způsoby testování, teplotní zkoušky, metrologické zkoušky a elektronické funkční testy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2010 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 880 000 Kč
Celková požadovaná dotace 440 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%