4.1 IN04/290 Moderní pracoviště výroby pokročilých kompozitových dílů pro letectví – Středočeský kraj

Podpořený projekt je zaměřen na vybudování komplexního pracoviště pro výrobu velkých kompozitových konstrukcí pro letectví.

Charakteristika žadatele

Společnost AERO Vodochody a.s. se zabývá zejména vývojem, výrobou, prodejem a servisem letadel a leteckých celků v oblasti vojenské i civilní letecké techniky. Společnost navazuje na tradice firmy Aero – továrna letadel, založené v roce 1919, a řadí se tak mezi nejstarší výrobce letecké techniky na světě. Žadatel je v současné době největším výrobcem letecké techniky v České republice a historicky je největší výrobcem proudových cvičných letadel na světě. 

Popis projektu

Předmětem projektu je inovace procesu a inovace produktu ve společnosti AERO Vodochody a.s. (dále jen Žadatel). Projektu je zaměřen na vybudování komplexního pracoviště pro výrobu velkých kompozitových dílů draků letadel. Projekt umožní žadateli vybudovat nové technologicky vyspělé pracoviště pro sériovou výrobu pokročilých kompozitových konstrukcí, srovnatelné se světovou konkurencí.

Moderní kompozitové technologie výroby leteckých dílů a konstrukcí umožní žadateli naplnit strategické plány rozvoje společnosti AERO Vodochody a.s. a stane se svojí velikostí dílů (až 10x3 m) a dalšími technickými parametry unikátní ve střední a východní Evropě. Nově osvojené technologie budou aplikovatelné na různé druhy dílů a konstrukcí letadel a vrtulníků, současných i budoucích obchodních partnerů.

Investiční výdaje projektu budou z části zahrnovat náklady na stavební úpravy uvnitř výrobních hal (v majetku Žadatele) v nezbytném rozsahu podle specifických požadavků výroby pokročilých kompozitů. Převažující část investičních výdajů bude použita na nákup unikátního výrobního zařízení a technologie: autokláv, vytvrzovací pec a čisté pracoviště.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 14. 10. 2010 30. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 72 390 000 Kč
Celková požadovaná dotace 28 955 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%