4.1 IN04/243 Braillovo písmo v aplikaci na flexibilní materiály - kraj Středočeský

Záměrem podpořeného projektu bylo zavedení výroby flexibilních obalů s Braillovým písmem, které jsou určeny pro cílovou skupinu nevidomých a slabozrakých.

Charakteristika žadatele

Předkladatelem projektu byla firma Colognia press, a.s., která v oboru podniká od roku 1996 a v současné době se řadí mezi tradiční a stabilní polygrafické společnosti. Společnost vyrábí samolepící etikety, visačky, vstupenky a obaly v kotoučích i v arších pro široký okruh všech průmyslových odvětví, zejména pro farmaceutický, elektrotechnický, chemický a automobilový průmysl.

Popis projektu

Výsledkem projektu bylo zavedení nového produktu výroby (obalů s Braillovým písmem) a nového procesu spojeného s touto výrobou. V rámci realizace projektu byla pořízena nejnovější unikátní technologie, která umožňuje aplikovat Braillovo písmo na flexibilní materiály (polyethylen). Flexibilní obaly s Braillovým písmem jsou určeny pro cílovou skupinunevidomých a slabozrakých. Jedná se zejména o obaly vhodné pro plnění farmaceutickými a chemickými přípravky, jejichž rozpoznání nevidomými a slabozrakými je z hlediska jejich ochrany zdraví velmi zásadní.

Rolový flexibilní materiál opatřený tiskem a reliéfem Braillova písma lze použít jako finální produkt (zušlechtěný obalový materiál, např. samolepicí etiketa), tak i semiprodukt pro další finalizaci (např. laminát pro výrobu tub).

Veškeré operace při zpracování flexibilního materiálu jsou prováděny na tiskovém stroji s vysokou stabilitou a přesností aplikace chemikálií, barev a laku. Unikátními technickými vlastnostmi vyráběného flexibilního materiálu s aplikaci Braillova písma je přesnost provedení, zaručená mechanická stálost a chemická odolnost proti organickým rozpouštědlům.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace
Datum zahájení 25.9.2010 Datum ukončení 31. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 64 051 043 Kč
Celková požadovaná dotace 31 865 344 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %