4.1 IN04/198 Zavedení nové technologie studených atmosférický plazmových výbojů do výroby - Liberecký kraj

Předmětem realizovaného projektu bylo zavedení nové technologické linky do výroby.

4.1 IN04/198 Zavedení nové technologie studených atmosférický plazmových výbojů do výroby - Liberecký kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost MSV SYSTEMS CZ s.r.o. se sídlem v Liberci byla založena roku 1995. Jedná se o ryze českou firmu zabývající se vývojem a výrobou strojních zařízení z oblasti automobilového a potravinářského průmyslu. Od roku 1999 je společnost členem Hospodářské komory České republiky.

Produkty společnosti jsou rozděleny do čtyř segmentů, které lze vzájemně kombinovat. MSV SYSTEMS CZ s.r.o. tak vytváří ucelenou řadu výrobků v následujících oblastech: Technologie tváření a kontroly trubek, dopravníkové systémy, průmyslová automatizace automobilového a potravinářského průmyslu, systém Al konstrukcí.

Mezi zákazníky společnosti patří např.AERO Vodochody AEROSPACE a.s., ŠKODA AUTO a.s.,TRW Automotive Czech s.r.o., Danone a.s. a další.

MSV SYSTEMS CZ s.r.o provozuje od roku 2005 Technologické centrum a centrum strategických služeb (TC), ve kterém se pracuje na vývojových aktivitách pro automobilový, letecký, potravinářský a další průmysl. TC se zabývá také výzkumem a vývojem technologických zařízení pro využití ve zdravotnictví.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zahájení výroby a prodeje nové technologické linky UNIPLASMA využívající bariérového atmosférického plasmového výboje (Dielectric barrier discharge) k modifikaci sypkých materiálů. Technologická linka nabízí uplatnění v oblastech modifikace plastů, vláken a nanovláken, zvýšení adheze pojiv a plniv u kompozitních materiálů, nanášení tenkých funkčních vrstev a úpravy materiálů pro biomedicínské účely. Při konstrukci linky bylo využíváno především výsledků vlastního vývoje a výzkumu žadatele.

Novost linky spočívá v unikátním řešení využití a zařazení high technologie studeného bariérového plasmového atmosférického výboje do technologické linky pro kontinuální modifikaci sypkých materiálů. Linka umožňuje zavedení nového procesu průběžné povrchové úpravy materiálů suchou cestou bez použití rozpouštědel a dalších chemikálií, což má pozitivní dopad na ochranu životního prostředí.

Technologická linka UNIPLASMA je natolik inovativní, že bylo zapotřebí zavést zcela nové výrobní a montážní postupy. High technologie studeného atmosférického bariérového výboje vyžaduje specifické výrobní prostředí a postupy. Došlo tedy ke zřízení čistých výrobních prostor s odpovídající infrastrukturou a technickým vybavením a s tím zavedení nových dosud ve firmě nevyužívaných výrobních postupů a následně certifikací. Zároveň byl vybudován metrologický uzel pro zajištění operačních kontrolních mechanismů účinnosti a funkcionality plasmových modifikací (studium povrchu a struktury látek, hydrofility).

Díky realizaci projektu získala společnost MSV SYSTEMS CZ s.r.o.pozici leadera v produkci linek pro plasmovou modifikaci povrchů a stala se evropskou jedničkou v této oblasti.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2011 31. 3. 2014
Celkové způsobilé výdaje 16 858 510 Kč
Celková požadovaná dotace 8 376 984 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%