4.1 IN04/181 Bezpečné sportovní potřeby pro děti – Olomoucký kraj

Předmětem projektu bylo zavedení výroby nových typů sportovních potřeb pro děti, které jsou součástí dětského zimního programu společnosti Plastkon product, s. r. o.

Plastkon product

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla firma Plastkon product, s. r. o. sídlící v Mikulovicích nedaleko Jeseníku. Společnost je od svého založení v roce 1995 orientována na vlastní vývoj a prodej plastových výrobků. Výrobní sortiment firmy tvoří soubor samostatných produktových řad zaměřených do oblasti zahradních potřeb, zimních sportů pro děti, obalového sortimentu a potřeb pro domácnost.

V současné době je společnost lídrem v České republice v těchto výrobních komoditách:

§ Sortiment zahrada - ucelený soubor produktů pro pěstování květin, jako jsou standardní nádoby, největší výběr samozavlažovacích truhlíků v Evropě, květináče a dalších cca 150 výrobků.

§ Sortiment zimních sportovních potřeb pro děti, jako jsou sáně, kluzáky a řiditelné boby.

§ Sortiment domácích a kuchyňských potřeb.

Plastkon product, s. r. o. je aktivní i v oblasti zavádění nových výrobků, které zajišťuje prostřednictvím konstrukčního a vývojového oddělení. Díky tomuto inovačnímu potenciálu vytvoří ročně v průměru cca 20 nových výrobků.

Společnost se s průměrným počtem 140-150 zaměstnanců řadí k jednomu z největších zaměstnavatelů v okrese Jeseník.

Popis projektu

Cílem podpořeného projektu bylo zahájení výroby nových typů sportovních potřeb pro děti. Projekt zahrnoval inovaci produktu i procesu.

Inovace produktu spočívala především v zavedení výroby inovovaného zimního programu (sportovních potřeb pro děti) z nového typu polymerní směsi. Výraznou předností výrobků z této směsi je jejich bezpečnost v případě snížených teplot.

Předmětem procesní inovace byla dodávka, kompletní instalace a uvedení do provozu výkonného vstřikovacího stroje nové generace s manipulačním robotem a systémem automatického směšování komponent polymerní směsi. Součástí inovace procesu byla také dodávka odpovídajícího množství technologických kompletů vstřikovacích forem, které byly předpokladem pro zavedení výroby nových výrobků.

Díky realizaci projektu společnost Plastkon product, s. r. o. zavedla produkci nového sortimentu  - bezpečných sportovních potřeb pro děti, které jsou vyráběné z moderních a ekologicky příznivých materiálů.  Tímto krokem firma posílila svou konkurenceschopnost. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2010 31. 3. 2013
Celkové způsobilé výdaje 32 192 000
Celková požadovaná dotace 16 096 000
Míra podpory dle žádosti 50%