4.1 IN04/1551 Speciální technické rukavice společnosti Holík International s.r.o. - Zlínský kraj

Cílem realizovaného projektu byla instalace a zavedení technologie pro výrobu nových rukavic s nanomembránou do sériové výroby rukavic.

Charakteristika žadatele:

Holík International s.r.o. je českou společností zabývající se výrobou rukavic, ve které se pojí tradiční rukavičkářské řemeslo s nejnovějšími technologiemi v tomto oboru. V počátcích se věnovala produkci výhradně pracovních rukavic. Postupem času se společnost zaměřila na výrobu hasičských zásahových rukavic a speciálních rukavic pro armádu, policii a záchranáře a zásahové obuvi pro hasiče. Poslední novinkou v sortimentu jsou rukavice pro lovce a módní kožené rukavice. Společnost patří mezi 5 nejvýznamnějších evropských producentů hasičských zásahových rukavic. Každoročně se účastní několika domácích a zahraničních veletrhů, kde úspěšně prezentuje produkty, které vyváží do více než 45 zemí světa.

Popis projektu:

Společnost díky transferu technologií vyvinula, otestovala a v rámci projektu zavedla do výroby a na trh speciální technické rukavice kombinující poznatky ukončeného výzkumu a vývoje:

  • hydrofobních úprav (za pomocí nanotechnologií je dosažen super vodoodpudivý povrch - vlhké nečistoty nepronikají do struktury)
  • nanovlákenných membrán (díky kterým je dosahována vysoká paropropustnost vrchní tkaniny a nanovlákenné membrány až na hodnotu Ret pod 1,5 Pa.m2.W-1).

Výše uvedenou inovací bylo možno zajistit, aby speciální technické rukavice byly odolné proti průniku vody a současně zajišťovaly komfort pro své uživatele (paropropustnost). Tyto vlastnosti jsou požadovány především v zimním období, kdy mokrá rukavice např. hasiče, policisty, záchranáře či vojáka neposkytuje odpovídající komfort. V letních měsících pak bez inovovaných vlastností dochází k přílišnému pocení rukou, což se opět negativně projevuje v komfortním používání těchto nutných ochranných prostředků.

Na základě realizace projektu bylo vytvořeno 6 pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace

Datum zahájení

Datum ukončení

3. 7. 2013

21. 5. 2015

Celkové způsobilé výdaje

2 539 129 Kč

Celková vyplacená dotace

1 269 564 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %