4.1 IN04/1453 Zavedení výroby inovovaných elektrodeionizačních zařízení pro produkci ultračisté vody - Liberecký kraj

Realizovaný projekt přispěl k zavedení nového modulu pro elektrodeionizaci vody do výroby.

Charakteristika žadatele:

Společnost MEGA a.s. se zabývá vývojem, výrobou a exportem pokročilých elektromembránových zařízení, které se využívají pro aplikace odsolování roztoků. Z oborového hlediska zajišťuje potřeby energetického, elektrotechnického, potravinářského a farmaceutického průmyslu.

V tomto oboru patří společnost MEGA k nejvýznamnějším světovým hráčům, s mnoha desítkami aplikací po celém světě. Postupem času rozšířila své pole působnosti i do dalších příbuzných oborů, jako jsou povrchové úpravy (dodávky kataforetických technologií pro VW, Škoda, Iveco, Benteler, KYB Manufacturing ad.). Dalším oborem jsou sanace ekologických zátěží.

Společnost MEGA a.s. byla založena v roce 1992, ale její profil a tradice se vyvíjejí od roku 1975, kdy zahájil činnost samostatný výzkumný ústav v rámci Československého uranového průmyslu (ČSUP). Již od počátku zde byl soustředěn ohromný potenciál zkušených pracovníků, kteří se významně zapojili do vědeckých a výzkumných prací, které přesahovaly potřeby uranového průmyslu a výrazně ovlivnily rozvoj technologií speciálně v oboru čištění vod a průmyslových roztoků s použitím membránových technologií. Tato tradice je zachována dodnes.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřený na zavedení výroby nového modulu pro elektrodeionizaci (EDI) v MEGA a.s. EDI je elektromembránový separační proces, který kombinuje principy elektrodialýzy (ED) a iontové výměny v jednom zařízení a používá se k přípravě ultračisté vody.

Hlavní výhodou navrženého modulu EDI je relativně nízká výrobní cena, modularita umožňující sestavovat systémy s vyšší kapacitou s minimální zastavěnou plochou a minimálním počtem hydraulických připojení. Dosažení požadovaných parametrů vyžaduje zavedení moderních výrobních postupů a automatizace výroby modulu.

Předmětem řešení projektu proto byla výroba vstřikovacích forem pro plastové rozdělovače, odlévacích (kokilových, popř. pískových) forem na hliníkové desky, které z vnějšku mechanicky vyztužují modul EDI, a poloautomatické linky na kompletaci modulu EDI včetně plnění průtočných komor tzv. iontovýměnným materiálem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace – inovační projekt

Datum zahájení

 Datum ukončení

10. 4. 2013

30. 6. 2014

Celkové způsobilé výdaje

20 199 117

Celková požadovaná dotace

10 099 558

Míra podpory dle žádosti

50 %