4.1 IN04/1095 Nová výrobková řada strojů - kraj Vysočina

Podpořený projekt si kladl za cíl uvést na trh nové CNC stroje na výrobu modelových zařízení.

Charakteristika žadatele:

V roce 1991 založil Ing. Jaroslav Houfek společnost HOUFEK a.s. Původně se jednalo o malou dílnu na výrobu jednoduchých dřevoobráběcích strojů. V začátcích vyráběla firma především pásové brusky. Technická jedinečnost, originalita a kvalita dílenského zpracování vyvolávala zvyšující se poptávku po strojích firmy HOUFEK na českém trhu a postupně i v zahraničí. Rostoucí zájem o stroje vedl nejenom ke zvětšení objemu výroby, ale k systematickému rozšíření výrobního sortimentu. V současné době společnost vyrábí širokopásové a pásové brusky, oscilační hranové a oscilační válečkové brusky, stroje pro finální úpravu dřeva, dlabačky a další stroje určené pro průmyslové využití. Sídlo firmy je ve městě Golčův Jeníkov. 

Na českém trhu si firma HOUFEK a. s. vybudovala významné postavení především díky strojům, které se vyznačují vynikajícími technickými parametry, spolehlivostí, snadnou obsluhou a výborným dílenským zpracováním. 75% prodeje tvoří export a stroje HOUFEK a. s. tak nacházejí svého zákazníka nejen v zemích EU a USA, ale napříč celým světem. 

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba nové haly, do které byla pořízena nová technologie svařování, obrábění a lakování. Zakoupení nových výrobních technologií a zařízení tvoří dohromady jedinečný technologický proces. V tomto provozu jsou vyráběna nová CNC obráběcí centra TAURUS a generačně obdobná CNC obráběcí centra TITAN a PROMAX. Zmiňovaná obráběcí centra jsou výsledkem vlastního výzkumu a vývoje firmy HOUFEK a. s.

CNC obráběcí centrum TAURUS je určeno pro výrobu rozměrných a tvarově složitých modelových zařízení z polystyrénu, plastů a kompozitních materiálů. Lze jej použít i pro výrobu dřevěných stavebních prvků. Pětiosé obráběcí centrum je schopno nahradit několik konvenčních strojů, které jsou při výrobních procesech používány v modelárnách a jiných provozech.

Pro výrobu nových CNC obráběcích center TAURUS, TITAN a PROMAX bylo zapotřebí zcela zásadně inovovat proces výroby přímo ve firmě. Procesní inovace přinesla následující výhody:

  • Zvýšení přesnosti výroby,
  • možnost pracovat s větší rozměrností dílů,
  • zlepšení návaznosti technologie,
  • zvýšení kvality výrobku,
  • zvýšení produktivity práce,
  • zvýšení bezpečnosti práce,
  • ekologické benefity,
  • aj.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace-inovační projekt

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 1.2014

28. 4. 2015

Celkové způsobilé výdaje

90 000 000 Kč

Celková vyplacená dotace

45 000 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%