4.1 IN04/1064 Inovace procesu výroby přesně litých odlitků žárových částí leteckých motorů, stacionárních plynových turbín a radialních kol turbodmychadel

Cílem projektu bylo zavedení nových moderních technologických postupů výroby.

Charakteristika žadatele:

První brněnská strojírna byla ve Velké Bíteši založena v roce 1950 a v počátcích působení byla výrobcem armatur a součástí ventilů v rámci koncernu Vítkovice. V roce 1990 byla vytvořena akciová společnost s divizním uspořádáním dle jednotlivých výrobních segmentů. Každá divize je samostatně hospodařící výrobní jednotka, která má pro svoji činnost veškeré potřebné personální a technologické vybavení a vlastní výrobní program. Divize přesného lití vyrábí přesně lité odlitky pomocí metody vytavitelného modelu. Tradice této výroby je ve slévárně od roku 1969. V době podání žádosti o dotaci měla 142 zaměstnanců.

Převážnou částí produkce jsou odlitky oběžných a rozváděcích kol turbodmychadel. Dále jsou odlévány lopatky plynových turbín a speciální odlitky pro leteckou techniku. Ze super slitin na bázi niklu dodává rovněž odlitky pro sklářský průmysl. Pro zaplnění výrobní kapacity dodává také odlitky pro automobilový a chemický průmysl, rovněž tak i pro lékařské účely. Odlitky jsou dodávány do České republiky, Německa, Itálie, Rakouska, USA, Švýcarska, Ruska a Rumunska. Součástí Divize přesného lití jsou i laboratoře, kde se odlitky zkouší po stránce mechanické, chemické a dosažené struktury. Celý výrobní proces využívá a řídí se systémem jakosti a enviromentu, stanovený normami AS 9100 Rev.C a ISO 14001:2004.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo zavedení vyvinutých technologických postupů přesného lití odlitků žárových částí leteckých motorů, stacionárních plynových turbín a radiálních kol turbodmychadel. Byly realizovány výsledky výzkumných prací v oblasti přesného lití odlitků pro uvedený výrobní segment. Odlitky, pro tyto technicky náročné části, jsou požadované ze superslitin na bázi niklu. Na jejich kvalitě je závislá nejen životnost finálního výrobku, ale v případě leteckých motorů na nich závisí i lidské životy. Projekt zahrnoval činnosti následujícího rozsahu: zpracování projektové studie, výběrové řízení, nákup, montáž a zprovoznění jednotlivých investic. 

V době podání žádosti o dotaci měl žadatel požadavky budoucích odběratelů těchto nových výrobků nejen z ČR, ale i ze Švýcarska, Německa, USA a Ruska. Mimo závažný podíl v exportu našich nových výrobků do uvedených zemí, umožnila realizace tohoto projektu zavést inovované výrobky odlitků pro letecké motory, vyráběné v podniku.

Projekt významně přispěl ke snížení energetické a materiálové náročnosti výroby. Pro výrobu keramických skořepinových forem je používáno zaváděné pojivo na bázi vody oproti dříve převážně používanému pojivu na bázi lihu. Dále bylo zavedeno tavení a odlévání na moderní vakuové peci, která nahradila dvě staré technicky nevyhovující vakuové pece. Tím došlo nejen ke snížení energetické náročnosti při procesu tavení, ale i ke snížení zmetkovitosti výroby, což znamená úspory v materiálu, energii a čase k realizaci dané zakázky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Program

Inovace

Datum zahájení

Datum ukončení

18. 3. 2013

26. 6. 2015

Celkové způsobilé výdaje

78 000 000 Kč

Celková vyplacená dotace

31 199 999 Kč

Míra podpory dle žádosti

40 %