4.1 IN04/026 Inovace výroby desek plošných spojů a jejich následného testování pro využití v elektrické požární signalizaci - Liberecký kraj

Na základě realizovaného projektu došlo k inovaci produktu a související inovaci výrobního procesu pořízením nové automatické linky pro osazování desek plošných spojů a další technologie pro výrobu elektrické požární signalizace.

Charakteristika žadatele

Firma LITES Liberec, s.r.o. byla založena v roce 2000 a jedná se o jediného českého výrobce certifikované elektrické požární signalizace (EPS). Společnost se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem těchto produktů. Vyrábí EPS pro komerční a nekomerční objekty, průmyslové objekty, objekty s nebezpečím výbuchu, železniční vagóny a kolejová vozidla, speciální stroje a zařízení, pro stříkací kabiny a rovněž vyrábí EPS dle specifických požadavků zákazníků.

Všechny výrobky jsou certifikovány dle evropské normy EN-54 notifikovanou zkušebnou a rovněž mají certifikát CPD, který umožňuje výrobky prodávat po celé Evropě. LITES Liberec, s.r.o. je také držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

Popis projektu

Podpořený projekt zahrnoval inovaci produktu a inovaci procesu. Primárně byl projekt zaměřen na inovaci produktu, v jejímž rámci byla zahájena sériová výroba a prodej nového produktu, tj. nového systému elektrické požární signalizace. Inovativnost nové řady požárních hlásičů spočívala ve vyšším uživatelském a funkčním komfortu zahrnující velký grafický display a jednodušší ovládání. Dále bylo provedeno doplnění nových ústředen a celého systému EPS o funkce a rozhraní pro ovládání návazných požárně bezpečnostních zařízení a o možnost implementace EPS do automatizovaných systémů řídící chod budov. Inovativnost také spočívala v nahrazení dvou typů hlásičů jedním.

Co se týká inovace procesu, v rámci podpořeného projektu byly pořízeny následující nové technologie: osazovací automat, přetavovací pec, tester osazených desek a sítotiskové zařízení.  Díky osazovacímu automatu bylo umožněno používat a osazovat součástky menších rozměrů a roztečí. Nová technologická linka zvýšila kvalitu a spolehlivost produkce a umožnila výrobu inovovaného produktu o požadovaných užitných vlastnostech.

Realizací projektu se firma stala konkurenceschopnější oproti zahraničním výrobcům a mohla uskutečnit expanzi na další trhy světa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 8. 2010 21. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 9 842 461 Kč
Celková požadovaná dotace 4 921 230 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%