4.1 IN03/331 Folie pro inteligentní obaly – Zlínský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo pořízení technologie nezbytné pro hromadnou výrobu nových produktů – inteligentních (funkčních) folií a jejich uvedení na trh ČR.

Charakteristika žadatele

Firma INVOS, spol. s r.o. se zabývá vývojem a výrobou plastových fólií - speciálních, vícevrstvých, bariérových a biofólií až do jejich konečné spotřebitelské aplikace jako jsou např. odnosné tašky, plastové sáčky a pytle a řada dalších finálních produktů. Zaměřují se na sofistikované typy flexibilních obalových materiálů, jejich potisk osmibarevným flexotiskem a konfekční výrobu z těchto materiálů. Společnost současně řeší i vývoj a inovaci vlastních produktů. Z toho důvodu spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými ústavy včetně ústavu Akademie věd. INVOS je členem několika tuzemských i mezinárodních inovačních projektů.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo pořízení technologie nezbytné pro hromadnou výrobu nových produktů – inteligentních (funkčních) folií a jejich uvedení na trh ČR. Po získání nezbytných zákaznických referencí v tuzemsku jejich uvedení na trh EU.

Projekt navazoval na vývojové aktivity, které vyústily až v podání patentu PV - 2009 - 339, dále patentu 2009 - 852, na poznatky dosud získané v průběhu účasti v mezinárodním projektu Freshfilm. Obaly tohoto typu jsou označovány souhrnným pojmem „inteligentní obaly“. Tento souhrnný pojem označuje obal, který svými vlastnostmi umožňuje, kromě naplnění standardních také další, nové funkce.

Zvolená koncepce výrobní technologie umožňuje variabilitu výroby nových produktů určených pro nové trhy v několika zcela odlišných tržních segmentech a tím i podstatnou diverzifikaci podnikatelského rizika:

  • segment konzervace, skladování kovových dílů (antikorozní ochrana kovů)
  • segment potravinářského konzervárenství se zaměřením na sterilizované produkty určené pro gastro /hromadné stravování, výroba lahůdek atd./.
  • segment zdravotnické sterilizace se zaměřením na sterilizované předměty vyžadující sterilizační obal nestandardních a volitelných rozměrů

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 8. 2009 31. 1. 2012
Celkové způsobilé výdaje 13 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 6 496 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%