4.1 IN03/281 Externí kardiostimulátor II. generace – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo zavedení výroby inovovaného externího kardiostimulátoru, u kterého došlo ke zvýšení technických a užitných vlastností.

Charakteristika žadatele

Společnost MEDIATRADE s.r.o. je jediným tuzemským výrobcem externího kardiostimulátoru. Celkem tento výrobek vyrábí asi jen 6 společností na světě. Zabývá se vývojem a výrobou zdravotnických přístrojů a speciálního zdravotnického materiálu a to již od roku 1994.

První, již tradiční, oblastí je vlastní výroba elektrickým přístrojů a příslušenství. V současnosti vyrábíme přístroje EPG 10/A, EPG 10E/A, které jsou určeny pro dočasnou stimulaci. Za přibližně 15 let výroby a vývoje bylo prodáno kolem tisíce kusů přístrojů.

Další oblastí působení společnosti je distribuce zdravotnického materiálu.

Popis projektu

Projekt "Externí kardiostimulátor II. generace" zavádí výrobu inovovaného externího kardiostimulátoru, u kterého byly zvýšeny technické a užitné vlastnosti. Dále zavádí inovovaný (efektivnější) proces výroby a poskytovaných služeb, a to zejména u povinné pravidelné preventivní bezpečnostní prohlídky (třída BII, 1x za 12 měsíců) externího kardiostimulátoru. Také zavádí marketingovou inovaci - zavedení nových prodejních kanálů.

I. generace externího kardiostimulátoru byla certifikována v roce 1995. V roce 2003 proběhla recertifikace standardem ISO 13485:2003. Od roku 1995 probíhá sériová výroba externího kardiostimulátoru I. generace a zároveň kontinuální vývoj nové (druhé) generace.

V roce 2009 je dokončen vývoj II. generace externího kardiostimulátoru. Technické řešení II. generace externího kardiostimulátoru prodělalo zásadní změny a výsledkem je technicky i funkčně naprosto unikátní prototyp externího kardiostimulátoru. Mezi hlavní výhody II. generace externího kardiostimulátoru (a to nejen proti I. generaci, ale hlavně proti konkurenčním výrobkům) patří:

  • stimulace srdce revolučním, velice šetrným způsobem
  • výrazné omezení vzniku destruktivních změn v oblasti zaklínění elektrody
  • výrazně nižší spotřeba elektrické energie
  • signalizace zavedení elektrody
  • výjimečná spolehlivost
  • široce variabilní nastavení pro specialisty v kombinaci s jednoduchým nastavením pro běžné užití
  • a v neposlední řadě i cena.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace
Datum zahájení  Datum ukončení 15. 7. 2009 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 4 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 346 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %