4.1 IN03/163 Ekologicko-energeticky šetrné kompaktní pohony – Moravskoslezský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo zavedení výroby inovovaných produktů – inovační mechatroniky a hydrotroniky.

Charakteristika žadatele

Společnost OCHI – INŽENÝRING, spol. s r.o., jejíž historie se datuje od roku 1991, se zaměřuje na realizaci projektů a finálních dodávek hydraulických, pneumatických a mechatronických systémů pro divadelní techniku, energetiku a strojírenství, včetně lokálních elektronických řídicích systémů. Nosnou inženýrskou činnost doplňují obchodní a poradenské služby, servisní služby a zajišťování širokého spektra praktických školení. Společnost v současné době zaměstnává více než 50 zaměstnanců a její roční obrat přesahuje 100 mil. Kč

Popis projektu  

Projekt Ekologicko-energeticky šetrné kompaktní pohony představoval jak produktovou, tak procesní inovaci a vycházel z výsledků a závěrů, kterých dosáhl vlastní vývojový tým společnosti ve spolupráci s TU VŠB Ostrava a Westsächsischen Hochschule Zwickau během dvouleté výzkumné, vývojové a projekční činnosti. Tyto aktivity byly úspěšně ukončeny v roce 2009 a částečně byly financovány z veřejných finančních prostředků v rámci programu TIP a EUROSTARS. Samotný výzkum probíhal ve vlastním technologickém centru, ve kterém pracuje téměř třetina zaměstnanců společnosti.

Výsledkem tohoto projektu bylo uvedení nových výrobků na trh. Jedná se o:

  • Eko-energetickou pohonnou jednotku označovanou jako EE1 s inovovanou elektromechanickou rotační jednotkou,
  • eko-energetickou pohonnou jednotku označovanou jako EE2 s integrovanou hydroponickou jednotkou,
  • odhlučňovací kryty eko-energetických pohonů (nadstandardní aplikace pro snižování ekologických zátěží).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 – Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 17. 3. 2010 27. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 17 125 288 Kč
Celková požadovaná dotace 10 270 971Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %