4.1 IN03/085 Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace – Plzeňský kraj

Tento projekt počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jako jsou dentální a kostní implantáty.

Foto

Charakteristika žadatele

Společnost COMTES FHT a.s. Společnost COMTES FHT a.s. působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování. Činnost firmy je zaměřena především na aplikovaný materiálový výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování. Společnost COMTES FHT a.s. vznikla v prosinci roku 2000. V současné době sídlí v Dobřanech - Plzeň jih. Nový areál s laboratořemi o rozloze téměř 2 000 metrů čtverečních umožňuje navíc další rozšiřování.  COMTES FHT a.s. zaměstnává více než čtyřicet výzkumných pracovníků, techniků a dělníků.

Popis projektu

Projekt „Nanotitan – Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace“ počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jako jsou dentální a kostní implantáty.

Zavedení výroby předcházel dlouhodobý vývoj technologií tváření materiálů extrémní deformací Po úspěšném zavedení výroby se společnost COMTES FHT a.s. stane prvním průmyslovým dodavatelem nanostrukturního titanu v celosvětovém měřítku.

Zavedení výroby vyžaduje zakoupení linky pro průběžné protlačování typu Conform™ a obráběcího centra pro výrobu nástrojů. Pro využití plného potenciálu linky Conform™ a umožnění zpracování různých materiálů je nezbytná znalost fyzikálních a mechanických vlastností sledovaných materiálů.  Nezbytnou znalostí při výrobě materiálů s nanostrukturou jsou přetvárné charakteristiky materiálu od quasistatických až po dynamické rychlosti zatěžování. Znalost těchto veličin umožní optimální nastavení parametrů technologického procesu pro dosažení požadované mikrostruktury s využitím potenciálu zařízení Conform™ při dosažení maximální životnosti použitých nástrojů. Pro měření deformačních charakteristik při vyšších rychlostech deformace (nad 0,5m/s) je nutná koupě zkušebního padostroje.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 10.09.2009 27.12.2010
Celkové způsobilé výdaje 15 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 8 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%