4.1 IN03/081 Zavedení nového typu ultralehkého letounu SR 01 do výroby a na trh – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu byl nákup technologického vybavení, které je nutné k zavedení nového procesu výroby nového ultralehkého letounu SR 01.

Eurodisplay

Charakteristika žadatele

V roce 2006 byla založena společnost EURODISPLAY s.r.o. Vlastislava Kříže, aby převzala některé podnikatelské činnosti fyzické osoby. Společnost se tak od svého založení zaměřila na vývoj ultralehkého letounu SR-01 MAGIC LSA a její varianty SR 01 MAGIC UL. V roce 2008 byl ukončen vývoj prototypu letounu SR-01. Leteckou amatérskou asociací bylo vydáno Osvědčení o letové způsobilosti typu Z.

Popis projektu

Předmětem projektu „Zavedení nového typu ultralehkého letounu SR 01 do výroby a na trh“ byl nákup technologického vybavení (CNC strojů a výrobních přípravků) nutného k zavedení nového procesu výroby nového ultralehkého letounu SR 01 do výrobní praxe a k uvedení produktu na trh.

Výzkum a vývoj byl zahájen již v roce 2004. Během dvou dalších let probíhaly zejména projektové práce a aerodynamické výpočty. V návaznosti na tyto vývojové práce byly v letech 2006 – 2008 prováděny statické výpočty. Výsledkem byl matematický model letounu. Následovaly konstrukční práce a konečná stavba prototypu na modelových zařízeních. Existence prototypu byla doložena technickým průkazem Z (prototyp) ze dne 29. 9. 2008 udělený Leteckou amatérskou asociací České republiky Praha (LAA ČR).

V rámci vývojových prací byla vyvinuta vlastní technologická zařízení, tzv. přípravky. K dispozici byly konstrukční návrhy přípravků na jednotlivé dílce letadla, podle kterých byl dodavatelsky vyroben přípravek určený pro opakovanou výrobu. Nově vyvinuté výrobní přípravky umožnily velice přesnou výrobu letadla, což se projevilo zejména ve zvýšení únavové životnosti letounu a aerodynamických vlastnostech, což sebou spolu s tandemovým uspořádáním sedadel pilotů přineslo max. možnou ekonomiku provozu (zejména snížení spotřeby paliva).

Doposud se tímto způsobem letadla typu „ultralight“ nevyráběla. Prototyp nového letounu, jako výsledek aplikace doposud nepoužitého výrobní procesu skořepinové konstrukce, byl oceněn i odbornou veřejností na veletrhu v Praze a Fridrichshafenu. Z pohledu trhu USA, pro který je nový letoun určen především, je letoun vyrobený touto technologií s novými užitnými vlažnostmi, v tandemovém uspořádání, nový produktem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2009 30. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 20 002 063 Kč
Celková požadovaná dotace 11 962 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%