4.1 IN03/078 Inovace prostředků technologie výrobního procesu a systémů řízení automatizovaného výrobního systému – Pardubický kraj

Záměrem podpořeného projektu byla realizace dalšího pokroku v technologické koncepci procesu výroby a systémů jejího řízení a informatiky.

Charakteristika žadatele

Firma Tritón Pardubice s.r.o. zahájila svou činnost na trhu na začátku devadesátých let . Od roku 2001 jsou výrobní závod a sídlo firmy umístěny v lokalitě Pardubice – Starý Mateřov.

Strojírenská část výroby 19" rozvaděčů a jejich doplňků je realizována na nejmodernějších výrobních technologiích. Vyrobené polotovary jsou dále povrchově upraveny. Firma klade hlavní důraz na ekologii celého výrobního procesu. Vlastní výrobky jsou vyráběny z obnovitelných materiálů, pro povrchové úpravy jsou užívány bezodpadové technologie s uzavřeným okruhem vzduchu a pro vlastní výrobu energeticky nenáročná zařízení. Veškeré odpady jsou pečlivě tříděny a vráceny znovu do oběhu. Velice důležitou výrobní složkou je kompletace produktů, jejich výstupní kontrola a expedice. Propojením všech těchto výrobních postupů je možné zajistit špičkovou výslednou kvalitu výroby i vlastních výrobků Tritón, podloženou certifikáty zkušebny TÜV.

Firma úspěšně realizovala projekt v I. Výzvě programu Inovace – Inovační projekt.

Popis projektu

Soustavná inovace výrobků, výrobního procesu a systému řízení firmy Triton Pardubice s.r.o. z uplynulých let prokázala schopnost firmy ovládnout náročné uplatňování nejmodernějších prostředků automatizace výroby v oboru zpracování plechů, jmenovitě pak při výrobě 19´´ rozvaděčů, určených pro instalaci prostředků informačních technologií.

Inovační záměr byl postaven na realizaci dalšího pokroku v technologické koncepci procesu výroby, systémů jejího řízení a informatiky. Záměr počítal s transferem duševního vlastnictví a know-how na nejvyšší známé technické úrovni. Propojením stávajícího výrobního zařízení s dalšími nově pořízenými technologiemi, robotizovanými pracovišti, prvky automatizovaného systému řízení výroby a informačních technologií, byla dosažena z hlediska novosti zcela unikátní koncepce systému firemního výrobního procesu, podmiňujícího dosažení vysoké technologické úrovně v konstrukci inovovaných výrobků.

Firma na projektu spolupracovala se Strojní fakultou ČVUT.

Projekt má přímý vztah na dlouhodobou podnikatelskou koncepci firmy. Díky zvyšování produktivity práce a realizaci parametrů „štíhlé výroby“ povede k posílení konkurenční schopnosti firmy a tím i ve zvýšení odbytu jejích výrobků.

Vychází z vlastních firemních marketingových analýz, které využívají silných tržních pozic subjektů spolupracujících distribučních kanálů.

Projekt bude mít i pozitivní mimoekonomické, ekologické účinky. Efekty jeho realizace se promítnou do dalšího snížení energetické náročnosti výroby a do radikálního zmenšení množství kovového odpadu.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 17. 6. 2009 31. 5. 2012
Celkové způsobilé výdaje 120 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 59 941 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%