4.1 IN03/072 Výroba profilovaných polyolefinických geomembrán a výroba inovovaných membrán pro stavebnictví – Královéhradecký kraj

Cílem podpořeného projektu byla inovace produktů i souvisejících procesů výroby.

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla jedna z největších českých textilek, jejíž historie sahá do druhé poloviny 19. století, kdy továrny v soukromém vlastnictví vyráběly příze, tkaniny, pytle, vázací motouzy a lana z přírodních materiálů. V roce 1946 byl založen národní podnik JUTA, továrny juty a konopí, Praha, později přejmenovaný na JUTA n.p. Dvůr Králové nad Labem.  Do roku 1992 byla organizace JUTA ve vlastnictví státu. Dnešní akciová společnost vznikla ze státního podniku privatizací v první vlně kupónové privatizace zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. 5. 1992. V současné době je společnost výrobcem širokého sortimentu produktů pro stavebnictví a zemědělství, obalových materiálů a materiálů pro technické účely.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na inovaci produktů i souvisejících procesů výroby.  Jedna část projektu se zabývala výrobou profilovaných geomembrán, které chyběly v sortimentu výrobků Juty a.s., což byl velký handicap na tuzemských i světových trzích. Tento typ geomembrán je používán při izolacích stavebních děl (izolace skládek, vodní díla, sanace skládek atd.) na svazích se sklonem 1:2 a výše. Zároveň s tím bylo realizováno technické zhodnocení stávající technologie, která dosud vyráběla pouze geomembrány ve variantě neprofilované. Juta a.s. tento projekt realizovala na základě vlastních zkušeností, know-how z ukončených výzkumů a vývojů a spoluprací s předními polymerními odborníky na Univerzitě Pardubice, UTB Zlín, VŠCHT Praha, se specializovanými odborníky firem vyrábějící polyolefinické materiály i využívala znalostí a know-how firem v oblastech testace těchto materiálů a aditivací polymerů. Druhá část projektu se týkala výroby inovovaných membrán pro stavebnictví a nákupem Jutou navržené sestavy strojního zařízení pro laminaci a sendvičování. Linka je vzhledem ke své šíři a své kompozici v Evropě jedinečná.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2009 30. 6. 2012
Celkové způsobilé výdaje 140 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 56 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%