4.1 IN03/027 Zvýšení efektivnosti procesu výroby nově vyvinuté řady městských nízkopodlažních autobusů SOR NB CITY – Pardubický kraj

Cílem podpořeného projektu bylo inovovat proces výroby skeletu a opláštění nízkopodlažních městských autobusů řady SOR NB CITY pořízením výrobních strojů a zařízení v automatizovaném CNC provedení, a tím zefektivnit výrobu.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost SOR Libchavy spol. s r. o. vznikla v roce 1991 s podnikatelským záměrem zabývat se vývojem, výrobou, prodejem a servisem malých autobusů. V současné době je druhým největším výrobcem autobusů v ČR, který nabízí moderní typy autobusů dle modelových řad i nestandardní provedení na přání klientů. Dále zajišťuje servis, opravy a prodej náhradních dílů pro autobusy značky SOR. Společnost zaznamenává obchodní úspěchy na domácím i zahraničním trhu.

Popis projektu

Cílem projektu bylo inovovat proces výroby skeletu a opláštění nízkopodlažních městských  autobusů  řady  SOR NB CITY pořízením rozhodujících výrobních strojů a zařízení  v  automatizovaném CNC provedení, zajišťujícím  při  vysoké  přesnosti  a  kvalitě  výroby výkonnost, potřebnou ke zvládnutí výroby. Následně pak inovovaným procesem vyrobenou a nově vyvinutou řadu městských nízkopodlažních autobusů  uvést na trh.

Realizace projektu přinesla zvýšení produkce na úroveň potřebnou k pokrytí  objednávek na nově vyvinuté městské nízkopodlažní autobusy řady NB CITY. Zefektivnila, zproduktivnila  a zpřesnila výrobu, byly odstraněny  ručně prováděné namáhavé operace. Realizace projektu přispěla k úsporám materiálu  a energií při výrobě a ke zlepšení pracovního prostředí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 30.6.2009 28.1.2010
Celkové způsobilé výdaje 36 300 000 Kč
Celková požadovaná dotace 14 520 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%