4.1 IN03/012 Dodávka technologie pro zajištění provozu v super čistých montážích firmy TESCAN – Jihomoravský kraj

Cílem projektu bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách, což přispěje k posunu firmy TESCAN, a.s. na výrazně vyšší technologickou úroveň. Projekt byl realizován v Jihomoravském kraji.

Charakteristika žadatele

Společnost Tescan byla založena v roce 1991 jako malá firma vyrábějící programovatelné řídící jednotky a digitizéry pro starší analogové rastrovací elektronové mikroskopy. V dnešní době se jedná o společnost s více než 100 zaměstnanci a jasnou strukturou, která je podřízena hlavnímu záměru firmy – vývoji, výzkumu a prodeji moderních hi-tech produktů s vysokou přidanou hodnotou, a která patří mezi světové dodavatele rastrovacích elektronových mikroskopů a jejich aplikací.

S exportem více než 95% produkce se jí podařilo vybudovat světovou prodejní síť a proniknout na nejvýznamnější trhy světa jako je Jižní Korea, USA, EU, Rusko, Čína a další. Produkty firmy TESCAN jsou využívány pro vývoj a výrobu v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, biotechnologie, nanomateriálů, metalurgie, vzdělávání, kriminalistiky a vědeckých laboratoří.

Tato ryze česká firma má bohaté zkušenosti se zaváděním inovačních projektů jak v oblasti výrobních inovací, tak i v zavádění inovací technologií a procesů. Veškeré vyráběné produkty byly vyvinuty ve vlastním výzkumně - vývojovém oddělení, které je druhým největším útvarem ve firmě.  Spoluúčastí v prestižních výzkumných projektech a spoluprací s předními společnostmi v oblasti částicové optiky a mikroanalýzy se produkty Tescan řadí mezi celosvětově uznávané přístroje v oblasti mikro a nanotechnologií.

Popis projektu

Cílem projektu, který byl podaný v rámci programu INOVACE – inovační projekt, bylo zavedení procesu montáže a finalizace elektronových a iontových mikroskopů v čistých prostorách, což přispěje k posunu firmy TESCAN, a.s. na výrazně vyšší technologickou úroveň. Zavedení nového procesu umožní firmě realizovat výrobu inovovaného výrobku, a tak posílít její pozici na mezinárodním trhu. 

Firma TESCAN, a.s. exportuje autoemisní elektronové mikroskopy (SEM) konvenčního typu do celého světa. Zahájila rovněž v omezeném množství výrobu nového typu mikroskopu s autoemisní katodou. Tyto mikroskopy jsou velmi žádané a jsou obtížněji napodobitelné. Realizace projektu umožnila firmě TESCAN instalaci technologie v nových čistých prostorách a vytvoření podmínek nezbytných k produkci špičkových výrobků v oboru částicové optiky a analytických přístrojů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 6. 2009 13. 1. 2010
Celkové způsobilé výdaje 9 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 500 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%