4.1 IN02/344 Implementace výsledků vývoje do výroby nového typu letounu - Kraj Královéhradecký

Cílem podpořeného projektu bylo zajištění výroby zcela nového stavebnicového dvoumístného celokompozitového hornoplošníku, letounu TL – 3000.

Inovace ultralight

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Společnost TL Ultralight byla založena v roce 1989 panem Jiřím Tlustým. V současnosti se společnost řadí mezi největší producenty UL a LSA letadel, jejíž výrobky létají po celém světě. Výrobní program tvoří TL 3000 Sirius a dle nejnovějších požadavků modifikovaná verze osvědčené konstrukce TL 2000 Sting S4. Zaměstnanci společnosti nadále pracují na nových verzích a modifikacích letadel a implementaci moderních technologií

Výrobou sportovních letounů se firma zabývá od svého založení a svoje produkty se snaží průběžně inovovat.

Firma sídlí v Hradci Králové.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je zajistit výrobu zcela nového stavebnicového dvoumístného celokompozitového hornoplošníku, letounu TL – 3000, umožňujícího provoz na běžný automobilový benzín, s cestovní rychlostí 200 km/h a doletem 1200 km spadající do kategorie sport aircraft. Díky novým materiálům a zkvalitnění výroby se podařilo odlehčit základní konstrukci letadla a díky tomu má letadlo lepší vlastnosti, může nést bohatší přístrojovou výbavu a větší zásobu paliva (a tím má i delší dolet).

Při vývoji nových řešení byla využita spolupráce s Leteckým ústavem ČVUT Praha - moderně vybaveného pracoviště s dlouhou tradicí v oboru aerodynamiky, konstrukce a pevnostních výpočtů. Dalším klíčovým spoluřešitelem byla konstrukční kancelář Vanessa Air.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2009 31. 5. 2011
Celkové způsobilé výdaje 59 764 154 Kč
Celková požadovaná dotace 29 860 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50 %