4.1 IN01/160 Inovace procesu výroby traumatických stentů firmy ELLA – CS, s.r.o. – Královehradecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo zvýšení kvality produktu prostřednictvím nákupu výrobních prostředků s výrazně vyššími technologickými parametry.

Charakteristika žadatele

Firma byla založena v r. 1991. Vznikla jako logické pokračování výrobní aktivity datované od r. 1986 v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu experimentální onkologie v Hradci Králové, neboť k uvedenému roku se datuje začátek exportní aktivity u speciálních termočlánkových snímačů pro radiotermoterapii, které na uvedeném ústavu byly vyvinuty. Firma ELLA-CS, s.r.o. je přední evropská výrobní a vývojářská firma v oblasti zdravotnických prostředků. Dodnes je ryze českou firmou.

Popis projektu

Firma ELLA-CS, s.r.o. dokončila vývoj nového výrobku, tzv. degradabilního stentu. Za účelem zavedení tohoto výrobku do výroby a na trh je nutné inovovat výrobní proces. Tato inovace se bezprostředně dotkne i výroby stávajícího portfolia výrobků firmy.

Cílem této procesní inovace je především zvýšení kvality produktu prostřednictvím nákupu výrobních prostředků s výrazně vyššími technologickými parametry, než se kterými jsou výrobky vyráběny doposud.

Jedná se především o nákup: neodymového laseru pulzního charakteru, lineárního systému dávkování tekutých polymerů, vakuové sušárny s min. objemem a standardních stereomikroskopů.

Druhého cíle tohoto inovačního projektu, tj. snížení jednotkových nákladů produkce bude dosaženo díky přechodu firmy na strojovou výrobu (doposud ruční), a to pořízením splétacího stroje pro pletení SX-ELLA stentů tabulárních s atraumatickými konci. Ke snížení produkčních nákladů dále dojde prostřednictvím zavedení automatizovaného sledování toků zboží, tj. zavedením automatické výdejky zboží. Inovační projekt výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace - inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 9.11.2007 31.5.2012
Celkové způsobilé výdaje 2 436 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 216 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%