4.1 IN01/157 Inovace výroby těsnění s expandovaným grafitem – kraj Vysočina

V rámci podpořeného projektu byla na trh a do sériové výroby uvedena nová modifikace hřebenového těsnění MITes HF 400 navazující na typovou řadu MITes HT používanou v jaderných elektrárnách.

MICo, spol. s r.o. - foto č. 1

Charekteristika žadatele

Příjemce dotace, společnost MICo, spol. s r.o. vznikla v roce 1993 privatizací údržby jaderné elektrárny Dukovany. V rámci rozšiřování portfolia činností se společnost začala zabývat výrobou kompletních technologických celků (výměníky, kondenzátory, tlakové nádoby apod.) pro energetiku, teplárenský, chemický a potravinářský průmysl. V roce 2005 začala firma realizovat rozsáhlý investiční projekt výstavby závodu v Hrotovicích. Společnost má sídlo v Třebíči, je středním podnikem s koncernovým řízením dceřiných společností, celkem má skupina 160 zaměstnanců.

Popis projektu

Projekt „Inovace výroby těsnění s expandovaným grafitem“ navazuje na více než desetiletý podnikový výzkum a vývoj. Potřeba inovace těsnění vychází z potřeb zákazníků společnosti.

V rámci projektu bude uvedena na trh a do sériové výroby nová modifikace hřebenového těsnění MITes HF 400 navazující na typovou řadu MITes HT aplikovanou v jaderných elektrárnách, především v exponovaných spojích primárního okruhu s vysokými požadavky na těsnost a provozní spolehlivost. Těsnění je jedinečné a unikátní svými užitnými vlastnostmi. Je to vyšší, kvalitativnější stupeň zavedeného a osvědčeného hřebenového těsnění MITes HT, který se stal standardem splňující veškeré mezinárodní předpisy na českých a slovenských jaderných elektrárnách.

Celkově dojde ke snížení podílu lidské práce a strojního času při výrobě, snížení jednotkových nákladů produkce a úspoře materiálu. Bude vytvořeno 1 nov pracovní místo.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2007 31. 10. 2009
Celkové způsobilé výdaje 5 550 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 775 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%