4.1 IN01/135 Výroba fotokatalytických NH – Zlínský kraj

Cílem projektu bylo tržně realizovat dlouhodobou koncepci založenou na uplatnění výsledků výzkumu produktů i procesů v oblasti fotokatalytických nátěrových hmot.

Rokospol

Charakteristika žadatele

Firma ROKO vznikla v roce 1992 Uherském Brodě a od počátku se zabývala velkoobchodním prodejem nátěrových hmot a stavební chemie. Na českém trhu zastupovala zahraničního výrobce nátěrových hmot až do roku 1998, kdy se transformovala do výrobní organizace ROKOSPOL, a. s. Stala se tak výrobcem s klasickým výrobním programem produkce barev, laků pro průmysl a později i pro maloobchodní prodej. S úspěšným rozvojem vlastního výzkumu a vývoje spustila firma ROKOSPOL a.s. i výrobu stavebních hmot a chemie.

Dnes firma vyrábí ročně 2 500 tun nátěrových hmot a 4 000 tun stavebních hmot a chemie ve více jak 300 různých druzích výrobků. 

Popis projektu

Projekt vychází z aplikovaného výzkumu, který je ukončen. Řešitelé a nositelé duševního vlastnictví z tohoto výzkumu je AV ČR ÚACH a Rokospol a.s. Obě tyto organizace si zajistili právo na duševní vlastnictví ve formě průmyslového vzoru a patentu.

Dnes je výzkum ukončen a jeho výsledky je možno využít pro výrobu barvy X7. Pro tuto výrobu je nutno zajistit výrobní linku a odpovídající výrobní prostory.

Barva X 7 představuje výraznou inovaci v oblasti nátěrů určených pro interiéry a exteriéry. Vedle dosavadních vlastností nátěrů jako je jeho estetická a ochranná funkce zde přistupuje nový rozměr. Tato barva dokáže likvidovat z prostoru toxické a jinak škodlivé látky tak, že v důsledku fotokatalýzy rozkládá tyto škodlivé látky na vodu a CO2. Nový rozměr je zdravotní faktor, kdy s využitím této barvy je možno účinně snižovat polutanty v ovzduší.

K podpoře nového produktu bylo nutno zajistit odpovídající formy marketingové podpory - provedení analýzy forem a nástrojů vstupu na trh a zajištění optimálních komunikačních kanálů pro podporu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Inovační projekt
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2007 30. 4. 2011
Celkové způsobilé výdaje 96 200 000 Kč
Celková požadovaná dotace 48 098 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%