4.1 IN01/040 Crytur – klíčový dodavatel detektorů pro elektronovou mikroskopii – Liberecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo zavedení vyvinutých technologií a výrobků, primárně detekčních jednotek pro elektronovou mikroskopii, do výroby.

Charakteristika žadatele

Projekt realizovala firma Crytur, která se zabývá výrobou a vývojem scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), přesné optiky a mechaniky, safírových profilů a monokrystalů pro lasery a elektronové mikroskopy.

Popis projektu

Projekt vyšel z vlastního výzkumu firmy ve spolupráci s celkem 6 akademickými skupinami. Došlo přitom k vývoji nových technologií (opracování monokrystalů, napařování vrstev, kompletace v čistých provozech, nové monokrystaly) a řady nových výrobků, mimo jiné pro detekci elektronů v el. mikroskopu. Díky vlastnímu materiálu firma ovládá odhadem polovinu světového trhu s mono- krystaly pro zmíněnou detekci. Cílem projektu bylo zavedení vyvinutých technologií a výrobků, primárně detekčních jednotek pro elektronovou mikroskopii, do výroby. Za tím účelem byly postaveny prostory s čistými provozy a vybaveny nezbytnými technologiemi. Projektem firma Crytur postoupila o stupeň dál v dodavatelském řetězci pro elektronovou mikroskopii. Z výrobce monokrystalu se posunula na výrobce celé detekční jednotky, kde jádrem zůstává vlastní monokrystal. Díky tomu

výrazně vzrostla přidaná hodnota výroby. Výstupem je spuštění nových technologií a prodej jednotlivých nových výrobků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků
Program Inovace – Inovační projekt
Datum zahájení  Datum ukončení 10. 7. 2007 31. 10. 2010
Celkové způsobilé výdaje 30 899 000 Kč
Celková požadovaná dotace 18 539 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%