3.1 EEDUE0/025 Snížení energetické náročnosti firmy FEIFER-kovovýroba, spol. s r.o. – Pardubický kraj

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti provozu firmy, s očekávaným pozitivním vlivem na životní prostředí (mj. snížení emisí CO2).

Feifer po realizaci – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Žadatelem a příjemcem dotace je firma FEIFER – kovovýroba spol. s r.o. se sídlem v Holicích, v Pardubickém kraji. Firma FEIFER začala působit na trhu v počátku roku 1994, avšak již v té době se mohla pochlubit více než 30-ti letou tradicí související s právním nástupnictvím firmy Kovopodnik s.p. Velikostí se jedná o velký podnik, který patří k předním evropským výrobcům páskovací a fóliové balicí techniky. Firma FEIFER se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti balení zboží.

Popis projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti provozu firmy, s očekávaným pozitivním vlivem na životní prostředí (mj. snížení emisí CO2). Tento cíl odpovídá environmentální politice firmy. Obsahem projektu bylo zateplení výrobních hal (I., II. a III.) a administrativní budovy, decentralizace vytápění a instalace solárních kolektorů pro ohřev vody.

U výrobních hal byly vyměněny výplně otvorů (zejm. vrata, světlíky), zatepleny střechy. U administrativní budovy byl kompletně vyměněn vnější plášť, výplně otvorů a zateplena střecha. Dále byla dokončena decentralizace topení a stará nevyhovující kotelna bude nahrazena novými zdroji (kondenzačními kotli) umístěnými přímo v budově, aby se snížily přenosové a výrobní ztráty. Na střeše budovy byly umístěny solární kolektory, které až ze 70% pokrývají spotřebu teplé vody ve firmě.

I po skončení projektu firma pokračuje ve snižování energetických ztrát v souladu se závěry a doporučeními energetického auditu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 9. 2007 31. 12. 2008
Celkové způsobilé výdaje 14 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace  5 800 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %