3.1 EEDOZE/092 Projekt výstavby MVE Velký Osek – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování nové malé vodní elektrárny u stávajícího jezu zdymadla Velký Osek na řece Labi.

Charakteristika žadatele

Firma realizující tento projekt se prioritně zabývá výrobou elektrické energie a byla založena za účelem realizace výstavby MVE Velký Osek a jejího provozováni. Jednatelé společnosti jsou v současnosti členy představenstva mateřské organizace HYDROPOL Project & Management, a.s., která společnost MVE Velký Osek, s.r.o. založila a 100% vlastni. Obě společnosti jsou soukromé společnosti vlastněné českým subjektem.

Popis projektu  

Cílem projektu je vybudovat novou malou vodní elektrárnu u stávajícího jezu zdymadla Velký Osek na řece Labi, ř.km. 184,368, který doposud není energeticky využíván. Instalovaný výkon MVE Velký Osek bude 750kW (3 Kaplanovy turbíny každá o výkonu 250kW) a předpokládaná roční výroba je cca 4,3GWh ročně.

Elektrárna bude provozovaná v automatickém bezobslužném režimu s dálkovým řízením. Průtok turbínami bude řízen systémem hladinové regulace. Předpokládaná roční produkce elektrické energie je projektovaná ve výši 4,3 Wh ročně. Tato produkce elektrické energie z obnovitelného zdroje odpovídá podle energetického auditu sníženi produkce emisi CO2 o 4 870 t za rok. Toto množství emisi by bylo produkováno při výrobě odpovídajícího množství elektrické energie ve zdrojích využívající fosilní paliva.

Realizace tohoto projektu přispívá k zlepšení životního prostředí. V souvislosti s výstavbou elektrárny na dosud nijak nevyužívaném levém břehu řeky Labe dojde také k rekultivačním úpravám zeleně a napojení této oblasti na místní cyklostezku. Výstavba elektrárny tak umožní i rozšířeni sportovních aktivit pro místní obyvatele.

Projekt realizovaný ve 2 etapách započal svou realizaci již v roce 2008. V roce 2012 pak bylo plánováno ukončení projektu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 2. 2008 17. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 171 750 000 Kč
Celková požadovaná dotace 60 112 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 35%