3.1 EEDOZE/072 MVE Lovosice – Píšťany – Ústecký kraj

Předmětem podpořeného projektu byla výstavba malé vodní elektrárny na jezu Lovosice na řece Labi, který byl do té doby bez energetického využití.

MVE Lovosice – Píšťany – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Mladá a dynamicky se rozvíjející společnost RenoEnergie, a. s., založená v roce 2004 za účelem dlouhodobě investovat do obnovitelných zdrojů energie, se zabývá výrobou elektřiny. Přestože se jedná o poměrně mladou společnost, má za sebou již několik úspěšných projektů. Například se jí podařilo postavit  MVE na řece Ohři u Libočan, která je již přibližně čtyři roky v provozu.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podpořen v rámci programu EKO -ENERGIE, je výstavba malé vodní elektrárny (MVE) na jezu Lovosice, který byl do té doby bez energetického využití. Jedná se o průtočnou a příjezovou MVE, která využívá přirozené průtoky vod do zdrže jezu a zdymadla Lovosice a bude s automatickým provozem, řízena hladinovou regulací. MVE využívá hydroenergetický potenciál průtoku řeky Labe. Součástí stavby MVE bylo rovněž vybudování dvou rybích přechodů, které umožní migraci ryb.

Primárním přínosem projektu je energetické využití jezu na řece Labi, který nebyl do té doby energeticky využíván, pro výrobu „čisté energie“. Stavba MVE přispěje k rekultivaci prostředí v oblasti, která je v současné době mimořádně zatížená vedlejšími produkty tepelných elektráren.  Elektrárna má instalovaný výkon 2800kW a předpokládaná roční výroba energie netto je 17137MWh/rok.

Cílem projektu MVE Lovosice – Píšťany je výroba a prodej co nejvíce energetické energie z obnovitelných zdrojů, které nezpůsobují znečištění ovzduší.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko - energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2008 28. 1. 2011
Celkové způsobilé výdaje 393 776 075 Kč
Celková požadovaná dotace 137 820 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 35%