3.1 EEDOZE/052 MVE Bohumilice, Volyntech, spol. s r.o. – Jihočeský kraj

Hlavním záměrem projektu je obnova vodní elektrárny na místě, kde byla původně dvě vodní díla (mlýn s mlýnským kolem a pila s Francisovou turbínou).

MVE Bohumilice

Charakterisktika žadatele

Společnost Volyntech, spol. s r.o., která je malým podnikem, byla založena dvěma společníky koncem roku 2006 za účelem výstavby a provozu MVE Bohumilice.

Popis projektu

Projekt vychází ze záměru obnovit vodní elektrárnu na místě, kde byla původně dvě vodní díla (mlýn s mlýnským kolem a pila s Francisovou turbínou). Úprava toku řeky v padesátých letech minulého století a zástavba v areálu neumožnila použít žádnou z původních částí a vyžádala si řešit projekt jako novostavbu.

Projekt předpokládá vybudování stavby vzdouvacího objektu s rybím přechodem, štěrkové propustě, vtokového objektu, přivaděče a strojovny s odpadním korytem. Technologie obsahuje dodávku hrubých a jemných česlí s čistícím strojem a odpuzovačem ryb, dvou turbín s příslušenstvím pro řízení provozu a připojení k rozvodné síti.

Stavba nevyvolává ani nepodmiňuje žádné další rozsáhlé investice s výjimkou elektrické přípojky. Elektrárna bude bezobslužná, nepotřebuje místnost pro obsluhu, inženýrské sítě ani si nevyžádala dopravní omezení v obci.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 12. 2007 31. 12. 2008
Celkové způsobilé výdaje  8 709 000 Kč
Celková požadovaná dotace  3 039 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 35 %