3.1 EEDOZE/017 MVE Čerychův jízek – Královehradecký kraj

Cílem podpořeného projektu bylo postavit průtočnou, příjezovou, levobřežní MVE s instalovaným výkonem 440 kW, výrobou energie netto 1707 MWh za rok, využívající přirozeného přítoku vody do jezové zdrže.

Čerychův jízek – foto č. 1

Charakteristika žadatele

Ing. Jiří Čáp začal podnikat v oblasti výroby elektrické energie po několikaletém působení na trhu silniční nákladní automobilové dopravy. Před začátkem realizace projektu provozoval již tři malé vodní elektrárny.

Popis projektu

Cílem projektu bylo postavit průtočnou, příjezovou, levobřežní MVE s instalovaným výkonem 440 kW, výrobou energie netto 1707 MWh za rok využívající přirozeného přítoku vody do jezové zdrže. Tato MVE byla postavena jako bezobslužná a při provozu nedochází ke špičkovému nebo pološpičkovému režimu. Technické řešení stavby předpokládalo výstavbu odběrného místa, přivaděče vody, samotného objektu MVE, vč. objektu pro vypouštění a přípojky VN a vzdouvacího objektu. MVE je osazena 4 ks vrtulových turbín s automatickou regulací. Ovládání turbín je řešeno v objektu MVE.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI Eko-energie - Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů - Výzva I  
Program Eko-energie  
Datum zahájení Datum ukončení 7. 9. 2007 29. 10. 2010  
Celkové způsobilé výdaje 40 000 000 Kč  
Celková požadovaná dotace 14 000 000 Kč  
Míra podpory dle žádosti 35%