3.1 EED03/870 Výrobní hala - zateplení a plynofikace zdroje tepla - Pardubický kraj

Cílem projektu bylo snížení provozních nákladů výrobního centra.

3.1 EED03/870 Výrobní hala - zateplení a plynofikace zdroje tepla - Pardubický kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost Systémové bednění, spol. s r. o. působí na českém trhu od roku 1993. Činnost společnosti je zaměřena na české stavební firmy, kterým poskytuje kompletní servis v oblasti provádění betonových monolitických konstrukcí. Firma Systémové bednění, spol. s r. o. vyrábí, prodává a pronajímá bednicí systémy pro různé typy staveb od základových pasů, opěrné zdi, mosty, pravoúhlé i kruhové jímky čistíren odpadních vod a vodojemů, až po sloupy a stropní konstrukce. Společnost také prodává široký sortiment spotřebního materiálu pro ukládání výztuže a těsnění spár, odbedňovací nátěry a speciální vodovzdorné překližky. Do nabídky služeb patří i renovace bednění různých typů a svařování hliníkových profilů a odlitků.

Popis projektu:

Projekt zateplení výrobní haly s cílem dosažení energetických úspor spočíval ve stavebních opatřeních. Byla provedena komplexní tepelně-technická sanace budovy a dále došlo ke zřízení vlastního zdroje tepla – plynové kotelny.

Na základě realizace projektu byly provedeny následující stavební úpravy:

  • Zateplení fasády,
  • výměna otvorových výplní – oken, dveří a vrat,
  • zateplení stropu pod střechou.

Dále byla zřízena vlastní plynová kotelna s kondenzačními kotli na zemní plyn vybavená regulací dodávky tepla. Vlastní zdroj tepla nahradil dodávku z centrální teplárny.

Díky realizaci projektu došlo ke zlepšení životního a přírodního prostředí. Byly sníženy emise tepla a tepelných ztrát budovy a také emise CO2. Dále došlo k poklesu spotřeby paliv a energie a roční úspora energie činí 1040 GJ.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 2. 1. 2011 14. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 3 385 124 Kč
Celková požadovaná dotace 2 031 074 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%