3.1 EED03/546 MVE Hradiště - Plzeňský kraj

Podpořený projekt si kladl za cíl výstavbu derivační malé vodní elektrárny na řece Úhlavě v Plzni.

3.1 EED03/546 MVE Hradiště, Plzeňský kraj

Charakteristika žadatele:

Žadatelem projektu byla společnost RenoEnergie, a.s., která se zabývá výrobou čisté energie
z obnovitelných zdrojů. Společnost byla založena v roce 2004 a její hlavní činností je výroba elektřiny z malých vodních elektráren.

Popis projektu:

Cílem projektu MVE Hradiště bylo energetické využití lokality na řece Úhlavě, v ř. km. 3,814. Předmětem projektu byla výstavba derivační malé vodní elektrárny v Plzni, v městské části Hradiště, a to na původním hydraulickém obvodu bývalého hamru založeného již v roce 1686 a provozovaného až do druhé poloviny 20. století.

Stavba MVE zahrnovala výstavbou samotného tělesa strojovny a kompletní vyčištění a opravu náhonu o délce více než 1 km. Náhon byl v celé své délce zbaven sedimentů a místy sesuté břehy byly rozšířeny a opevněny kamenem nebo dřevěnými záporami. Ve strojovně elektrárny byla umístěna jedna horizontální turbína Kaplan, instalovaný výkon provozovny činí 180 kW.

MVE Hradiště ročně vyrobí přibližně 650 MWh. Výrobou v rámci MVE dojde k redukci emisí až o 800 tun CO2 za rok.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2011 26. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 12 000 000 Kč
Celková vyplacená dotace 4 799 999 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %