3.1 EED03/469 Zateplení pavilonů Máj a Kongresové centrum a zvýšení účinnosti systému vytápění pavilonu Máj – Středočeský kraj

Realizovaný projekt si kladl za cíl zvýšení tepelně – technických vlastností dvou objektů společnosti Lázně Poděbrady, a. s.

Charakteristika žadatele

Lázně Poděbrady, a.s. jsou největší lázeňskou společností ve Středních Čechách známou především díky úspěšnému lázeňství již od roku 1908. Lázně se specializují na léčbu onemocnění oběhového systému, nemocí z poruch výměny látkové a nemocí pohybového aparátu.

V současné době mají Lázně Poděbrady, a.s. přes 800 lůžek určených k rekreaci klientů. Kromě tuzemských pacientů přijíždí do poděbradských lázní stále více zájemců ze zahraničí, především z Německa, Ruska a arabsky mluvících zemí.

Popis projektu

Hlavním záměrem realizace projektu bylo předejít a zamezit značným tepelným ztrátám, ke kterým v lázeňském komplexu docházelo. Cílem projektu bylo zvýšittepelně – technické vlastnosti vybraných objektů výměnou oken, zateplením střechy a trámových stropů a snížit tak energetickou náročnost těchto objektů.

V rámci projektu došlo ke zlepšení jejich tepelně technických vlastností prostřednictvím výměny okenních výplní a zateplení pultové střechy penzionu Lázeňský dům Máj. Dále byly vyměněny prosklené velkoplošné okenní výplně a bylo realizováno zateplení trámového stropu kongresového a kulturního centra - Lázeňská Kolonáda.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 9. 2011 31. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 6 075 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 430 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%