3.1 EED03/442 Realizace energetických úspor na budovách v areálu firmy – kraj Vysočina

Podpořený projekt je zaměřen na realizaci energetických úspor na vybraných budovách v areálu firmy.

Charakteristika žadatele

Firmu byla založena r. 1896 Josefem Podzimkem jako malá stavební firma. Do roku 1948, kdy byla znárodněna, se podnik rozrostl tak, že disponoval kromě základní stavební výroby s příslušným zázemím a pilou, ještě dvěma cihelnami a výrobou cementového zboží. V roce 1993 byla dokončena privatizace ve prospěch původního majitele Josefa Podzimka, na kterého byl podnik přepsán již v roce 1945. Od sklonku roku 2007 tedy seskupení sdružuje již šestici firem.

Firma Podzimek a synové se zaměřuje na občanské, bytové, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavby dodávané na klíč, na území ČR. Charakteristikou firmy je převažující procento prací, prováděné vlastními pracovníky. Při současném nárůstu realizovaných zakázek firma využívá i práce odborných dodavatelských firem, které jsou řízeny firemními zkušenými techniky.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na realizaci energetických úspor na vybraných budovách v areálu firmy.

Hlavním cílem projektu je snížit energetickou náročnost objektu, resp. snížit spotřebu primárních energetických zdrojů a přispět tak zároveň k optimalizaci nákladů na provoz budov.

Předmětné budovy tvoří prostorově dohromady jeden objekt v části se třemi nadzemními vytápěnými podlažími.

V rámci projektu budou provedeny následující práce:

1. Výměna stávajících dřevěných oken za nová s izolačním dvojsklem

2. Zateplení obvodových stěn izolací

3. Zateplení střešních a stropních konstrukcí.

Výše zmíněna opatření do budoucna přinesou roční úsporu energie ve výši 830 GJ/rok.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3. Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 12. 8. 2010 7. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 4 278 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 139 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%