3.1 EED03/378 Výstavba MVE Hodoňovice-Baška - Moravskoslezský kraj

Díky realizaci projektu byla vybudována malá vodní elektrárna na řece Ostravici.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost Obnovitelné zdroje MVE s.r.o., která zahájila podnikání v roce 2011.

Popis projektu:

Projekt řešil výstavbu malé vodní elektrárny na řece Ostravici jako nového ekologického zdroje elektrické energie, který snižuje spotřebu primárních energetických zdrojů a zároveň negativně neovlivňuje stávající poměry v území a neprodukuje žádné škodlivé odpadní látky.

Konfigurace terénu a stávající hydropotenciál řeky Ostravice umožnil výstavbu malé vodní elektrárny, jež je navržena tak, aby maximálně využila hydropotenciál tohoto vodního toku. Vyrobená elektrická energie je dodávána do distribuční sítě. Tím jako místní zdroj vylepšuje elektrické parametry sítě v místě instalace a v blízkosti zdroje od spotřebitelů se snižují celkové náklady na přepravu a distribuci elektrické energie.

Výstavba nové malé vodní elektrárny na řece Ostravici, říčním kilometru 31,642, v katastru obce Bašta u Frýdku-Místku je situována na pravém břehu vodního toku. Ve strojovně jsou umístěny tři soustrojí s asynchronními motory o celkovém instalovaném výkonu 240 kW. Je využito stávajícího jezu, na který navazuje přívodní kanál k MVE o délce 31m. Strojovna je zapuštěna pod úrovní stávajícího terénu. Odpadní kanál má délku 104,5m. MVE je provozována v plně automatickém režimu, což zaručuje maximální využití hydro-energetického potenciálu vodního toku. Roční výroba elektrické energie činí přibližně 702 500 kWh.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 7. 2011 15. 1. 2013
Celkové způsobilé výdaje 17 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 6 800 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40 %