3.1 EED03/368 Snížení spotřeby energie pro vytápění objektů a pro zařízení na výrobu energie stlačeného vzduchu - Zlínský kraj

Realizovaný projekt si kladl za cíl snížit spotřebu energie společnosti Barum Continental, s. r. o. prostřednictvím zateplení budov a technologické modernizace kompresorů.

Barum Continental

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla firma Barum Continental, s. r. o. se sídlem v Otrokovicích, jejíž hlavním předmětem podnikání je výroba pneumatik pro osobní a nákladní vozidla. Výroba osobních pneumatik produkuje kolem 11 milionů kusů ročně a v současné době je Barum Continental, s. r. o. největším výrobním závodem svého druhu v Evropě. Hlavními značkami společnosti jsou Continental, Semperit, Uniroyal a Barum.

Společnost klade důraz na kvalitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Je držitelem vůbec prvního certifikátu EMAS (certifikátu v oblasti ochrany životního prostředí udělovaného Evropskou komisí) v zemích bývalého východního bloku z roku 1997.

Popis projektu

Cílem projektu bylo dosažení nižší spotřeby energie firmy Barum Continental, s. r. o. využívané pro vytápění budov, a to zateplením soustavy objektů (administrativní budova, laboratoře, kanceláře a zázemí pro doplňkové firemní činnosti). Objekty  jsou ve vlastnictví žadatele a slouží zejména jako administrativně-technologické zázemí pro výrobu a prodej automobilových pneumatik. V rámci projektu došlo k opláštění budov zateplovacím systémem a byly vyměněny dveře a okna za moderní výplně otvorů s vysokým stupněm tepelné izolace.

Dále byl cíl snížení spotřeby energie naplněn technologickou modernizací zařízení na výrobu energie stlačeného vzduchu – kompresorů. Byly obměněny staré šroubové kompresory za dva nové, které vykazují podstatně vyšší účinnost. Současně došlo ke změně způsobu chlazení kompresorů, kdy stávající stav chlazení teplé vody v chladírenských věží bez dalšího využití byl nahrazen uzavřeným okruhem s rekuperací tepla a jeho následným využitím pro vytápění.

Mezi hlavní přínosy projektu patří prodloužení životnosti všech objektů a kompresorů řádově o desítky let, což společně s úsporou energie napomůže dalšímu dynamickému růstu společnosti Barum Continental, s. r. o. Realizovaný projekt má také příznivý dopad na životní prostředí v podobě snížení emisí CO2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2010 31. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 97 926 122 Kč
Celková požadovaná dotace 39 170 448 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%