3.1 EED03/249 Komplexní úpravy tepelného hospodářství společnosti Fatra, a.s., v provozovně v Chropyni – Zlínský kraj

Cílem podpořeného projektu byla realizace úsporných opatření v objektech společnosti Fatra, a.s., změnou způsobu vytápění.

Charakteristika žadatele

Společnost Fatra a.s., založená v roce 1935, je z historického hlediska prvním zpracovatelem plastu v České republice.

V současné době je firma součástí skupiny AGROFERT HOLDING, která sdružuje silné subjekty mající vazbu na zemědělství, potravinářství a chemii, patří mezi největší zpracovatele plastu (PVC, PO, PP a PET) a je nedílnou součástí plastikářského průmyslu v České republice a ve střední Evropě.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilu. Fatra, a.s., provozuje moderní technologie na zpracování plastu ve dvou výrobních závodech v Napajedlech a Chropyni. Zaměstnává okolo 1000 zaměstnanců.

Popis projektu

Cílem podpořeného projektu byla realizace úsporných opatření v objektech společnosti Fatra, a.s., změnou způsobu vytápění. Projekt byl zaměřen na realizaci úspor energie na vytápění a využití odpadního tepla.

Původní systém vytápění byl technicky a morálně zastaralý, neefektivní a pro další použití nevyhovující. Realizací projektu tak došlo k úspoře tepelné energie a využití odpadního tepla ve vybraných objektech v areálu v Chropyni.

Na základě zpracovaného energetického auditu byly doporučeny opatření pro maximální úspory ve spotřebě tepla na vytápění objektu:

  • přechod z parního na teplovodní vytápění v budovách s využitím moderního systému měřící a regulační techniky
  • rekuperace druhotného tepla z technologie výroby

Původní parní vytápění bylo modernizováno na teplovodní vytápění, které má vyšší účinnost a generuje nižší energetické ztráty. Následně došlo také k využití odpadního tepla v jednom z objektů.

Tento projekt byl další z řady energeticky úsporných projektu realizovaných ve společnosti Fatra, a.s.

Pozitivní přínos projektu je v dopadu na životní prostředí, kdy dojde úsporou tepelné energie ke snížení emisí relevantních látek, a v podpoře udržitelného rozvoje podniku snížením provozních výdajů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI  3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program  Eko -energie
Datum zahájení Datum ukončení  1. 2. 2011 29. 2. 2012
Celkové způsobilé výdaje  13 500 000 Kč
Celková požadovaná dotace    5 400 000 Kč
Míra podpory dle žádosti  40%