3.1 EED03/1814 Úspory energie na vytápění v areálu Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín - Středočeský kraj

Realizací projektu došlo ke komplexnímu snížení energetické náročnosti budov v areálu Lučebních závodů Draslovka a.s. v Kolíně

Charakteristika žadatele:

Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (LZD) je jedním z nejvýznamnějších chemických závodů v České republice. Výrobní portfolio sestává především z produkce syntetického kyanovodíku a jeho dalšího zpracování. Nezanedbatelnou část výrobních kapacit věnuje LZD programu pro agrotechnická využití – od regulátorů růstu, speciálních hnojiv, a další. Kolem 90% produkce míří na světové trhy, a to hlavně v položce kyanidu sodného, ostatní produkty směřují převážně na evropský trh. V současné době ve společnosti pracuje okolo 220 zaměstnanců.

Společnost na trhu působí již více než 100 let. Předchůdce současné společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, firma Deutsche Gold und Silberscheidenanstalt vznikla roku 1906.

Pro specifické potřeby pokročilých výrobních procesů spolupracuje výzkumné oddělení společnosti s předními vysokoškolskými pracovišti v ČR. Vlastní výzkumná práce probíhá jak v partnerských laboratořích, tak ve vlastních (domovských) kapacitách LZD. Probíhají tak nejen vývojové práce, ale i případné prověřování a optimalizace různých kroků výroby.

Popis projektu:

Hlavním záměrem investice bylo zlepšení tepelně technických vlastností obálky budov a modernizace systému vytápění vybraných objektů v areálu LZD. Snížení energetické náročnosti objektů bylo docíleno realizací výměnou nevyhovujících výplní otvorů, zateplením obvodového pláště budov a střech a rekonstrukcí otopného systému.

Realizací projektu vylo dosaženo hlavních vytyčených cílů, jako například snížení emisí CO2, snížení energetické náročnosti vytápění budov, možnost kvalitní a ekonomické regulace spotřeb energií a další.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Program

Eko-energie

Datum zahájení

 Datum ukončení

1. 8. 2012

31. 8. 2014

Celkové způsobilé výdaje

13 119 929

Celková požadovaná dotace

5 247 971

Míra podpory dle žádosti

40 %