3.1 EED03/1557 Ekologické využití odpadní energie - Pardubický kraj

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti v prostorách závodu v Králíkách společnosti FORMPLAST PURKERT s.r.o.

Charakteristika žadatele:

Firma FORMPLAST Purkert, s. r. o. byla založena v r. 1992 jako konstrukční kancelář vstřikovacích forem, která zaměstnávala 2 konstruktéry. Postupně se však rychle rozvinula dle potřeb zákazníků a orientovala se na výrobu forem a lisování technických dílů. Dnes má přibližně 250 zaměstnanců, z toho 6 konstruktérů, 50 pracovníků ve výrobě nástrojů a 194 pracovníků v provozu lisování plastových dílců. Firma je vybavena nejmodernějšími technologiemi pro výrobu vstřikovacích forem a lisování technických dílů, a to především pro automobilový, elektrotechnický a textilní průmysl.

Popis projektu:

Strategickým cílem pro další rozvoj společnosti FORMPLAST PURKERT, s.r.o. bylo významné snižování energetické náročnosti výroby. Při dosažení tohoto cíle se podnik zaměřil především na využití odpadní tepelné energie vznikající v průmyslové výrobě při lisování přesných plastových součástí.

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti v prostorách závodu v Králíkách společnosti FORMPLAST PURKERT s.r.o. o 1 040  GJ/rok a tedy z původní konečné spotřeby elektrické energie a zemního plynu pro vytápění a pro technologie.

Těmito opatřeními došlo nejen k úspoře nákladů za energie v provozu, ale také ke snížení emisí CO2 a ostatních základních emisí z plynového zdroje pro výrobu, vytápění a ohřev užitkové vody. Roční redukce emisí CO2 je ve výši cca 301 t/rok.

Projekt byl zaměřen na úspory energie dané zlepšením účinností při výrobě tepla pro technologie, vytápění a pro přípravu teplé vody. Na základě doporučení energetického auditu byla zvolena optimální varianta energetických úspor, která se skládala z následujících opatření:

  1. Využití odpadního tepla od lisů instalací výkonného tepelného čerpadla systému voda – voda;
  2. výměna osvětlení ve výrobní hale za nejmodernější LED technologii;
  3. pulzní chlazení výrobních forem vstřikovacích lisů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Program

Eko-energie

Datum zahájení

 Datum ukončení

5. 5. 2014

29. 12. 2014

Celkově nárokované způsobilé výdaje

2 489 157 Kč

Celkově proplacená dotace

995 662 Kč

Míra podpory dle žádosti

40%