3.1 EED03/1377 Úspory ve spotřebě energie Chropyňské strojírny, a.s., Zlínský kraj

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností skladové a výrobní haly a snížení spotřeby tepelné energie.

Charakteristika žadatele:

Chropyňská strojírna, a. s. je ryze soukromou akciovou společností, která byla založena roku 1992. Společnost má dlouholeté zkušenosti ve strojírenské výrobě pro zpracovatelský průmysl.

Firma dodává zařízení podle přání a potřeb zákazníků - od jednotlivých částí až po kompletní automatizované linky dodané na klíč a dále se zabývá výrobou nástrojů a přípravků. Důraz je kladen na vysokou kvalitu, inovativní myšlení a řešení přinášející zákazníkovi vysokou přidanou hodnotu vůči vynaloženým nákladům. Zakázky jsou realizovány v následujících oblastech: automatické linky dodávané na klíč, jednoúčelové stroje a zařízení, formy pro vstřikování plastů, elektroinstalace a řídící systémy.

Společnost Chropyňská strojírna, a.s. disponuje vlastním průmyslovým areálem s výrobní halou, skladovacími prostory a též vlastní rozsáhlé technické zázemí pro výrobu nástrojů a strojů a zařízení (12 CNC obráběcích strojů, velké množství konvenčních strojů jako jsou frézky, hloubící stroje, vyvrtávací stroje, soustruhy, brusky, tabulové nůžky, děrovací a závitové stroje, ohraňovací a svářecí zařízení atd.).

Popis projektu:

Předmětem podpořeného projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností a tím i dosažení zefektivnění provozu v oblasti energetické náročnosti pro vytápění průmyslového objektu společnosti Chropyňská strojírna, a.s., který slouží jako sklad hutního materiálu a přípravna polotovarů z hutního materiálu.

V rámci realizace projektu byla provedena výměna oken a zateplení vnějších stěn a střechy budovy. Dále byla vyměněna stará olejová elektrická trafostanice sloužící pro rozvod energie za novou trafostanici s vyšší účinností.  

Díky uskutečnění projektu došlo ke snížení energetické náročnosti výroby na jednotku produkce a snížení spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2012 20. 3. 2014
Celkové způsobilé výdaje 2 855 000 Kč
Celková požadovaná dotace 1 142 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%