3.1 EED03/1286 Realizace energetických úspor v areálu společnosti v Meziboří – Ústecký kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo zavedení opatření vedoucích k zefektivnění a snížení energetické náročnosti areálu firmy Paracelsus, s. r. o.

Charakteristika žadatele

Paracelsus, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které bylo založeno roku 1996. Společnost zajišťuje léčebně preventivní péči poliklinického charakteru pro občany a firmy okresu Most. V současnosti zaměstnává více než 70 pracovníků, z nichž 15 jsou lékaři a ostatní tvoří převážně střední zdravotní personál.

Popis projektu  

Protože areál společnosti nevyhovoval současným požadavkům na měrnou spotřebu tepla při vytápění, cílem projektu byla realizace energetických úspor v areálu firmy.

Co se týká zavedených úsporných opatření, v rámci projektu byly instalovány nízkoteplotní plynové kotle, solární-termické panely a akumulační zásobníky pro systém ÚT a TV. Bylo instalováno měření a regulace pro kotle, systém ÚT, TV a solární ohřev. Dále byla realizována rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v prostoru kotelny, rekonstrukce a výměna výplní otvorů a zateplení fasád, stropu a střechy.

Mezi hlavní přínosy realizace projektu patří zejména skutečnost, že došlo ke snížení nákladovosti celé podnikatelské činnosti společnosti díky nižší energetické náročnosti.

Realizace projektu má také vysoce pozitivní vliv na životní prostředí, a to zejména díky úspoře emisí CO2.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 3.1 – Úspory energie a obnovitelné zdroje energie
Program Eko-energie
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2012 20. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 4 653 000 Kč
Celková požadovaná dotace 2 326 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%